Miért a Számvitel mesterszak?

A Számvitel mesterszak képzési célja olyan piacképes szakemberek képzése, akik versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a vállalatok és intézmények számviteli és pénzügyi folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására.
A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

  • a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit; a pénzügyi kimutatások összeállításának és elemzésének technikáit, módszereit; a pénzügyi instrumentumok számvitelét; 
  • a számvitel és a könyvvizsgálat számítógépes támogatásának mechanizmusát; 
  • az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló tényezőket, a fejlesztéshez szükséges finanszírozási források feltárását, értékelését, a fejlesztések menedzselését; 
  • a gazdálkodó egységek, vállalatok és szervezetek működési területeinek vezetési-irányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit; 
  • azokat a sajátos technikákat, amelyek a tudományterület elméleti kérdéseinek kutatását és gyakorlati alkalmazását lehetővé teszik; 
  • a szakmai–etikai normákat és azok alkalmazását.