Miért a Pénzügy mesterszak?

Képzésünk célja az, hogy a Hallgatóink magabiztos elméleti tudáson nyugvó, alkalmazni képes, praktikus ismeretanyaggal rendelkezzenek mind a hazai, mind pedig a külföldi tulajdonú cégek pénzügyi menedzseléséhez. Képzésünk három megkülönböztető jegye az alábbi:

  • A vállalkozások teljes életszakaszához szükséges pénzügyi vonatkozású tudásanyagot olyan formában adjuk át hallgatóinknak, hogy azt tudják munkájuk során is alkalmazni, sőt, tovább fejleszteni. Ha a tudományos tradíció érdekli, akkor aktuális tudása lesz az angol és a német mikro pénzügyek témából. Ha az üzleti világ modern pénzügyi módszertanát, számítógépes támogatottsággal szeretné üzleti alkalmazásra készen megtanulni, akkor ezt megteheti a működés megkezdése és az innovativ startup cégek pénzügyei, a növekedés pénzügyei, a stabilitás és stagnálás pénzügyei, valamint a válság pénzügyei ismeretkörök keretében, ami megkülönböztetett tudás- és ismeretanyagot jelent. 
  • Megtörtént vállalati eseteket „Mi lett volna akkor, ha…?” kérdésre válaszolva utólagos elemzés keretében, pénzügyi problémák megoldására, nyitott, párbeszédes, vitakészséget erősítő formában és szívélyes légkörben oktatjuk hallgatóinkat. Végzett hallgatóink tudásukat tovább fejleszthetik akár modellezésen alapuló hatásvizsgálatokkal, akár számítógépes alkalmazásokon alapuló új módszertan kiépítésével is a Széchenyi István Doktori Iskola Pénzügyi programjában. 
  • A tárgyalásra szánt ismeretanyaghoz nemcsak nyomtatott, hanem elektronikus formában is hozzá lehet jutni. 

Így a Pénzügy mesterképzésünket a következő hármas elv betartása vezéreli:

  1. Tudományos tradíció. 
  2. Üzleti modernség. 
  3. Karakteres újdonság.