Miért a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak?

Mert a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak képzési célja legalább két idegen nyelven, magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az nemzetközi gazdálkodási alapszakon végzettek ismerik:

  • a nemzetközi gazdasági és piaci folyamatokat; 
  • az európai integrációs folyamatot, az EU működését; 
  • a globalizáció folyamatait, mozgatórugóit és hatását az egyes régiókra; 
  • a nemzetközi piacműködés és verseny elemzésének módszertani kérdéseit, Magyarország helyét és szerepét a világgazdaságban, az euro-atlanti integrációban; 
  • Magyarország külgazdasági folyamatainak dinamizmusát, főbb piacait; a nemzetközi versenyhelyzetben meghozandó stratégiai üzleti döntések marketing vonatkozásait és végrehajtásuk eszközrendszerét; 
  • a nemzetközi ügyletek jellegzetes típusait, folyamatait, jogi vonatkozásait; 
  • a nemzetközi üzleti élet viselkedési szabályait, a protokoll és etikett előírásait; 
  • megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.