LKK 2019Á felvételi eljárás - határidő módosítás!

A bejegyzés érvényessége lejárt!

A jelentkezés csak elektronikus úton nyújtható be a felvi.hu e-felvételi oldalon 2018. november 15-től.

Felvételi naptár

 • A jelentkezés határideje (MÓDOSÍTÁS!):
  ,,Technikai okokból két nappal tovább, azaz 2019. február 17-én éjfélig nyújthatók be a jelentkezések az E-felvételiben a 2019. szeptemberben induló képzésekre.
  A hitelesítési határidő is módosul: 2019. február 22-én éjfélig lehet megtenni Ügyfélkapun keresztül (vagy postára adni a hitelesítő adatlapot).
  Oktatási Hivatal (felvi.hu)"
 • Kreditelismerési kérelmek postára adási határideje: 2019. június 15.
 • Kreditelismerési kérelem letöltése
 • A kreditelismerési kérelmeket a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala részére kell elküldeni:
  • 9400 Sopron
   Erzsébet u. 9.
   A borítékon kérjük feltüntetni: Kreditelismerési kérelem

 • Motivációs elbeszélgetés a mesterképzési szakokra jelentkezettek részére:
  2019. június 8., 10.00. Helyszín: Sopron, Erzsébet u. 9.
 • Motivációs beszélgetésre a kar honlapján lehet jelentkezni 2019. augusztus 14-én 12.00 óráig (a jelentkezési űrlap)
 • Ponthatár megállapítása: 2019. július 24.
 • Hivatalos értesítések kiküldése: 2019. augusztus 5.

A 2019Á felvételi eljárásban indított képzéseink (a táblázat letöltése):

Képzési szint Munkarend Finanszírozási forma Meghirdetett képzés A képzés nyelve Önköltség/félév Kapacitás
A N A gazdálkodási és menedzsment magyar   10<40
A N K 170 000,-Ft
A N A gazdálkodási és menedzsment német   10<30
A N K 170 000,-Ft
A N A kereskedelem és marketing magyar   10<30
A N K 170 000,-Ft
A N A nemzetközi gazdálkodás angol   10<18
A N K 170 000,-Ft
A N A pénzügy és számvitel magyar   10<40
A N K 170 000,-Ft
A N A turizmus-vendéglátás magyar   10<35
A N K 170 000,-Ft
A N A turizmus-vendéglátás angol   10<15
A N K 170 000,-Ft
F N A gazdálkodási és menedzsment magyar   10<25
F N K 150 000,-Ft
F N A kereskedelem és marketing [logisztika] magyar   10<35
F N K 150 000,-Ft
F N A turizmus-vendéglátás [turizmus] magyar   10<35
F N K 150 000,-Ft
A L A gazdálkodási és menedzsment magyar   10<30
A L K 150 000,-Ft
A L A pénzügy és számvitel magyar   10<30
A L K 150 000,-Ft
A L A turizmus-vendéglátás magyar   10<35
A L K 150 000,-Ft
F L A gazdálkodási és menedzsment magyar   10<25
F L K 130 000,-Ft
M N pénzügy magyar támogatott 5<13
M N A vállalkozásfejlesztés magyar  támogatott  1<15
M L A pénzügy magyar támogatott 1<10
M L K pénzügy magyar  395 000,-Ft 1<10
M L A számvitel magyar támogatott 1<10
M L K számvitel magyar 395 000,-Ft 1<15
M L A turizmus-menedzsment magyar támogatott 1<10
M L K turizmus-menedzsment magyar 395 000,-Ft 1<10
M L A vállalkozásfejlesztés magyar támogatott 1<15
M L K vállalkozásfejlesztés magyar 325 000,-Ft 1<15
M L A vezetés és szervezés magyar támogatott 1<15
M L K vezetés és szervezés magyar 395 000,-Ft 1<15

A mesterszakokra való felvételi előfeltételei

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési eljárás).
Mesterképzésre történő jelentkezésekor az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 • teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú bemenet),
  meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: B-típusú bemenet),
  meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: C-típusú bemenet).

Aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el.
Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit és a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra.
Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.
Sikeres felvételi eljárást követően a hallgatói jogviszony akkor jöhet létre, ha a bemeneti feltételeket megvizsgálva, a különbözeti tárgyak kiírása megtörténik az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásával.

A mesterszakos előzetes kreditelismerési eljárás folyamata

A mesterszakokra való felvételi előfeltételei

Az LKK mesterszakokra vonatkozó pontszámítási szabályzat (kivonat)