Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Szakfelelős: Dr. Vágyi Ferenc Róbert egyetemi docens

Szakfelelős:
Dr. Vágyi Ferenc Róbert
egyetemi docens

A felsőoktatási szakképzés célja a hallgatók felkészítése olyan közgazdasági alapműveltség megszerzéséhez a pénzügyi, illetve a számviteli alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére.