Miért a Pénzügy és számvitel alapszak?

Mert a Pénzügy és számvitel alapszak képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek, biztosítók és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a vállalati pénzügyi és adózási feladatok megoldására.
Ismerik a költséggazdálkodás rendszerét, a kontrollingeljárásokat, kellő ismeretekkel rendelkeznek a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.
Látható, hogy a képzés elsősorban vállalatgazdasági, pénzügyi, számviteli, menedzsment, vezetési és informatikai ismereteket nyújt.
Az alapszak jellemzője a gyakorlatorientált oktatás, ugyanakkor a hallgatóknak megalapozott ismereteket biztosít a képzés második ciklusában, a mesterképzésben történő folytatáshoz.