Végzettség és kreditpontok


Az alapszakon szerezhető végzettségi szint

alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapszakon (megjelölve a szakirányt)

Képzési jellemzők
Szint: Alapképzés
Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 6 + 1 félév (A tanulmányokat gyakorlati félév zárja.)
Helyszín: Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, Erzsébet u. 9.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
További információk: Egyetemi Tanulmányi Központ (etk.nyme.hu)
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont.