Miért az angol nyelvű Nemzetközi gazdálkodás alapszak?

Mert a nemzetközi gazdálkodás szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű külgazdasági, nemzetközi kapcsolati, gyakorlati üzleti–tárgyalástechnikai ismeretek megszerzésével alkalmasak lesznek a külkereskedelmet is bonyolító hazai és külföldi vállalatokban, vagy nagyobb nemzetközi szervezeteknél, multinacionális cégeknél felmerülő szakmai és funkcionális középirányítói feladatok ellátására. A képzés a külgazdasági elméleti és módszertani alapokra építve elsősorban megfelelő elméleti alapozást és jól hasznosítható, naprakész általános és specifikus szakismereteket nyújt. A tantárgyak oktatása angol nyelven történik.
Az alapszak célkitűzéseinek megfelelően a képzés gyakorlatorientált.