2019.11.07. Idén is sikerrel zárult az LKK tudományünnepi nemzetközi konferenciája


„Modern gazdaság, okos fejlődés” címmel került megrendezésre a Közgazdaságtudományi Kar hagyományos nemzetközi konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

 

„Modern gazdaság, okos fejlődés” címmel 2019. november 7-én került megrendezésre – A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány szervezésében – a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar hagyományos nemzetközi tudományos konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a Kar épületében. 

A konferenciának közel száz hazai és külföldi résztvevője volt. A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak is köszönhető, hogy Ausztriából, Németországból, Hollandiából, Spanyolországból, Albániából, Horvátországból és Oroszországból is fogadtunk jelentkezéseket.

A konferenciát Dr. Czeglédy Tamás dékán úr nyitotta meg és a konferencia szervezőbizottságának elnökeként köszöntötte a résztvevőket.

Délelőtt a plenáris előadásokat hallgathatták meg a jelenlévők a Kar Aulájában.

Prof. Dr. Szirmai Viktória a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatóprofesszora „Globális városok – nagyvárosok – nagyvárosi társadalmak: a modern gazdaság parancsnokai” című nyitó előadásában kiemelte, hogy a modern gazdaság kiemelt szereplői a globális városok, a nagyvárosok és azok népessége.  A globális városok, a nagyvárosok és társadalmaik stratégiai szerepeket töltenek be a világszintű, illetve az európai modernizáció folyamataiban, a globális gazdaság szerveződésében, működésében, a gazdasági, társadalmi fejlődésben. A modern nagyvárosi gazdaságok az új növekedési pólusok, a gazdasági fejlődés csomópontjai, irányító központjai, a parancsnoki helyek. Az előadás ismertette a globalizáció befolyásolta modern nagyvárosi fejlődés főbb folyamatait, a térbeli társadalmi polarizáció, a befogadás és a kirekesztés jelenségeit. Bemutatásra kerültek a modern nagyvárosi társadalmak, a globális (az amerikai, az európai) nagyvárosok, a nyugat-európai illetve a kelet-közép-európai, közte a magyar nagyvárosok fontosabb társadalmi szerkezeti jellemzői, a keleti típusú városfejlődési modellnek a nyugati típusú modellhez történő felzárkózási trendjei.

Dr. Éltető Andrea a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet tudományos fűmunkatársa, kutatócsoport-vezetője „Ipar 4.0 és következményei - kitekintés a Visegrádi országokra” című előadásában kiemeli, hogy az Ipar 4.0 bevezetése egyre inkább felmerül a termelési láncok átszervezésekor. A 2008-as válság után az újraiparosodással és versenyképességgel párhuzamosan a korábban kiszervezett termelés áthelyezése is felmerült. Szükséges tisztázni ezzel kapcsolatban a termelés-visszahelyezés és közel-helyezés fogalmát, és a lehetséges motivációkat mögöttük (kockázatkerülés, költségcsökkentés, versenyképesség növelése, infrastruktúra). Az automatizáció és robotizáció hasznos eszköz e célok megvalósítására, és lendületet adhat a termelés országok közti átszervezésére. Mindez nagyon fontos a Visegrádi országok számára, mivel beágyazottságuk a termelési láncokba rendkívül magas. A Visegrádi régiót érintő termelés áthelyezés esetében a visszaszervezésre és a közel-szervezésre is találhatóak példák. A régió lokációs előnyei változnak és a helyi vállalatok felkészültsége az Ipar 4.0 alkalmazására még nem túl magas. Az egyik fő következtetés, hogy a kognitív képzettségű munkaerő megteremtése és fejlesztése elengedhetetlen.

Dr. Czeglédy Tamás a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja Globális kérdések az öreg kontinensen” című előadásában hangsúlyozta, hogy a 21. század aktuális problémái mind határon átnyúló kérdések. Legyen az gazdasági, biztonsági, környezetvédelmi, kisebbségi, demográfiai, egészségügyi, élelmezési vagy éppen migrációs kihívás. A globális kérdésekre nem adhat csupán egy ország vagy nemzet választ, hanem valamiféle regionális, kontinentális vagy globális megoldás hozhat tartós megnyugvást. Persze az együttműködésnek számos akadálya van: nem létezik olyan mechanizmus, ami közös akaratot, finanszírozási hajlandóságot, vagy döntési modellt feltételezne. Az ENSZ a különböző programjaiban felhívja a figyelmet a célokra, de a szükséges források allokálása nehézségekbe ütközik. Az Európai Unió mindig is a nemzetállamok közössége és a föderalista Unió számegyenesén mozgott. A fejlettségi különbségek a később csatlakozó országok hátrányára még mindig jelentősek, a közös piac, munkaerőpiac nem jelentette a jóléti áttörést a rendszerváltó országoknak, így a problémák megoldásában az álláspontjuk gyakran nem egyezik a fejlett – mag? – európai országokéval. Az EU modernizációjának örökös kérdése a több vagy kevesebb Európa. Ennek realitását és feltételeit is vizsgálta előadásában.

Az ebédszünetet követően a délutáni szekcióüléseken már a tantermekben folyt tovább az érdemi munka. A beérkezett jelentkezések alapján hét tematikus szekció került kialakításra, kettő teljesen idegen nyelvű, négy magyar nyelvű szekció, valamint a poszterek külön szekcióban az Aulában kerültek kiállításra.

Az előadóink rendkívül érdekes és figyelemfelkeltő előadásokkal készültek. Egy-egy előadó 15 perces prezentációt mutathatott be és a szekcióelőadások végén kérdésekre és hozzászólásokra is volt mód, így lehetőség nyílt az építő jellegű hozzászólásokra, tapasztalatcserére, a vélemények kifejezésére.

Az elhangzott előadások rövid összefoglalóit nyomtatott absztraktfüzetben jelentettük meg, amit a konferencia napján kaptak kézhez a résztvevők.

Az előadások írott anyagát tanulmánykötetben fogjuk megjelentetni a jövő év elején, így addig a szerzőknek lehetőségük nyílik a konferencián szerzett tapasztalataikat is beépíteni a cikkükbe.
A legszínvonalasabb tanulmányok szerzői lektorálás után a Kar valamely folyóiratában kaphatnak publikálási lehetőséget.

A konferencia szervezői ezúton is köszönik a közreműködő kollégák és hallgatók segítségét, mellyel nagy mértékben hozzájárultak a konferencia sikeres lebonyolításához.

Minden előadónak és az érdeklődőknek is köszönjük, hogy személyes jelenlétükkel megtisztelték a konferenciánkat. Bízunk benne, hogy tartalmas konferenciát tudhatunk magunk mögött, mindenki nagy megelégedésére és szakmai fejlődésére.

 

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a jövő évi tudományünnepi konferenciánkra is!

Dr. Resperger Richárd adjunktus,
a konferencia titkára


Linkek: 

A képek megtekinthetők itt >>

A konferencia oldala >>

A Sopron TV Híradója beszámolt az eseményről:

https://youtu.be/nSEjD5qd9ig?t=482