2017.04.05. Közgazdász Klub: Dr. Kopányi Mihály


A közpénzügyek téma iránt érdeklődő nagyszámú hallgatóság jelent meg 2017. április 5-én. Az éppen Kenyából hazaérkező professzor előadásával a jelenlévőknek színes, tartalmas tapasztalatait osztotta meg.

Előadó: Dr. Kopányi Mihály a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Világbank pénzügyi tanácsadója
Az előadás címe: Közpénzügyek – elmélet és gyakorlat
Vitavezető: Dr. Pataki László egyetemi docens
Klubvezető: Karner Cecília egyetemi docens

53. előadás

Dr. Kopányi Mihály 18 évig tanított a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Alapító vezetője volt Kelet-Európa első Mikroökonómia tanszékének és író–szerkesztője egy tucat egyetemi, középiskolai, és tanfolyami jegyzetnek, könyvnek amik megalapozták a modern közgazdaságtan oktatását Magyarországon. Logisztikából védett egyetemi doktori disszertációt 1977-ben, Gazdaságpolitika témakörben lett a Közgazdaságtudomány Kandidátusa 1987-ben. Postgraduális tanulmányokat folytatott a Stanford Business Schoolon, a Wharton Schoolon, a Princeton Egyetemen, az Erasmus Egyetemen, és a London Business Schoolon.
1993-tól dolgozik a Világbanknál, ahol számos pozíciót betöltött: Senior economist, Sr. Private financial sector specialist, és municipal finance advisor. Tíz évig vezetője volt az önkormányzat-finanszírozási szakmai körnek a Világbankban. 2011-ben ment nyugdíjba, de azóta is aktív tanácsadó, 30 országban dolgozott sok-száz várossal négy kontinensen, néha nehéz körülmények között (Afganisztán, Nepál, Pakisztán, Uganda, Ruanda, Palesztina). Aktívan dolgozik a Világban tudásfejlesztés területén is: a Municipal Finance Handbook (2014) író-szerkesztője, amit kiadtak Angol, Francia, és Spanyol nyelveken, a Mandarin és Arab kiadások folyamatban vannak. E könyv alapján kidolgozott egy internetes tréning programot, a Bank Open Learning Campus-a keretében. E tréninget több ezren elvégezték a világ 100 országából. Aktívan dolgozik a London School of Economics teamjeivel Kelet-Afrikában. Több mint egy tucat könyvet és könyv részletet publikált Magyarországon, és öt könyvet és több tucat tanulmányt publikált a Világbank keretében. Öt tanulmányt írt az LSE munkái keretében az utóbbi években.
Legutóbbi publikációi: Turkey: Financing Municipalities in Urbanization Review (WB 2014), Fiscal Instruments in Reducing Socio-economic disparities (WB 2016), and Municipal Bond Market options for Turkey (WB 2016). Rwanda: Investment financing (LSE 2014); Property tax reform (LSE 2015), Urban Development Fund (LSE 2016), Uganda: Kampala Own-revenue Reform (LSE 2015), Kenya Asset Management Reform and Policy Options (WB 2016). Tucatnyi előadást és számos tréninget tart évente.
A rendszerváltás után, mikor a politikai gazdaságtan oktatásáról áttért országunk is a köz- és felsőoktatásban a közgazdaságtan oktatására, akkor oktatta a közgazdásztanárok átképzésén Mikroökonómiát. Azóta is oktatunk a könyveiből karunkon.
Professzor úr nagy gyakorlatának köszönhetően érthető és figyelemfelkeltő előadás a több-tucat országban végzett terepmunka eseteit meg tanulságait összegezte. Saját tapasztalatai alapján bemutatta, hogyan dolgozik ő, mint a Világbank nemzetközi pénzügyi tanácsadója. Számos érdekes kérdéssel szembesítette a hallgatóságot. Páldául: hogyan fonódik össze, s lendíti előre egymást az elméleti és az alkalmazott közgazdaságtan? Kiemelte, hogy az elmélet csak akkor ér valamit, ha gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztott – elképzelhető, belátható. Az egyetemi hallgatók elismerően reagáltak arra a gondolatra, hogy miért kell komolyan tanulni a matematikát, a statisztikát, az ökonometriát, meg a számvitelt a diákoknak meg a fiatal közgazdászoknak. Sok példán keresztül rávilágított az előadó, hogy hogyan is használja a tanult elméleteket, képleteket a terepmunkákban. Megemlítette, hogy nem lehet átültetni a fejlett országok pénzügyi gyakorlatát a fejlődő országok realitásába. Figyelembe kell venni a környezetei, társadalmi tényezőket. Legtöbbet azzal foglalkozott, hogy hogyan működik az ingatlanadó az USA-ban, Ugandában, vagy Ruandában.
Az önkormányzatok fontos bevételi forrásai a különféle adók, azonban, ami a több száz vizsgált országban előfordul, az az ingatlanadó. Megállapította, hogy az ingatlanadó úgy működik, mint a vakcina. Azok az önkormányzatok, melyek nem tudják biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amelyek az ő feladatuk lenne, mert nincs elegendő bevételük, nem büntetettek – pedig, nem végzik jól a munkájukat.
Lehet-e, kell-e eddig nem tesztelt elméleteket fabrikálni? Ezekre határozott válasza az, hogy igen, lehet meg kell is, de a részletes kutatások meg az élet/piac adnak majd válasz arra, hogy egy új elmélet vagy új megközelítés reális-e vagy ködfelhő szurkálásának minősült. Aláhúzta, hogy sokszor a lehetetlen kérdések viszik előre a világot. Ha nem is éppen a kérdések feltételének idejében, hanem lényegesen későbbi időben.
Kitért a kutatók meg a tanácsadók felelősségére a politikai szempontok és az empirikus eredmények konfliktusában. Fontosnak véli az alternatív megoldások kidolgozását, hogy a döntéshozók tudjanak egy legjobb megoldást választani, a kutatómunkájával összefüggésben pl. az önkormányzati bevételek megfelelő és a lakosságot nem megterhelő növelésére.
Ha részletesebben kíván az olvasó a téma iránt érdeklődni, nézze meg a feltöltésre került részletes ppt előadás anyagot. A jelenlévők által feltett kérdésekre adott részletes válaszokkal vált még teljesebbé az előadás.

Köszönjük dr. Kopányi Mihály professzor úrnak, hogy eljött hozzánk és színvonalas előadást tartott.

Az előadás anyagának letöltése >>

Dr. Karner Cecília
egyetemi docens