2016.09.12. Tanévnyitó Kari Tanácsülés a KTK-n


A Közgazdaságtudományi Kar 2016. szeptember 12-én tartotta ünnepélyes tanévnyitó Kari Tanácsülését a Kar Erzsébet utcai épületének aulájában.

A tanévnyitó ünnep elnökségben helyet foglaltak az egyetem és kar vezetői, a testvérkarok képviselői és dr. Veres András, Győr egyházmegye megyéspüspöke.
Az ünnepségen beszédet mondott prof. dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, dr. Fábián Attila egyetemi docens, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja. Az I. éves hallgatókat, az egyetem és a kar dolgozóit köszöntötte dr. Veres András megyéspüspök úr is.
Az ünnepség keretében kitüntetések átadására is sor került.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozhat annak az egyetemi, illetve főiskolai tanári címmel rendelkezőnek, akinek foglalkoztatását nyugdíjazására tekintettel megszüntetik és oktatói, tudományos kutatói, művészeti tevékenységével és közéleti munkásságával jelentősen hozzájárult az intézmény hazai és nemzetközi jó hírnevének kialakításához.
A Közgazdaságtudományi Kar előterjesztése alapján az Egyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozott dr. Kulcsár László egyetemi tanárnak, a szociológiatudományok doktorának.
Az egyetem Szenátusa az intézményünkkel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, kiemelkedő, országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó, tudományos fokozattal rendelkező személynek, az Egyetem, a Kar tevékenységét, fejlesztési feladatait segítő szakembernek „címzetes egyetemi tanár” címet adományozhat.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Rektora a Közgazdaságtudományi Kar előterjesztését követő Szenátusi döntésnek megfelelően „címzetes egyetemi tanár” címet adományozott dr. Pausits Attila okleveles közgazdász, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora részére, a Közgazdaságtudományi Karral való szoros kutatói, oktatói, szakmai kapcsolata, magas színvonalú szakmai teljesítménye, a karon folytatott német nyelvű oktatói és tudományos bizottsági munkája elismeréséül.
A 2016/2017. tanévre kiírt köztársasági ösztöndíj pályázatra 6 hallgatónk nyújtotta be pályázatát, akik mindannyian kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett egyéb szakmai, közéleti szerepvállalásukkal is kitűntek.
Köztársasági ösztöndíjban részesült Verhás Alexandra a Pénzügy és számvitel alapképzési szak hallgatója.
Gratulálunk a hallgatónak az eddig végzett tanulmányi, tudományos és közösségi munkájához és bízunk benne, hogy előmenetele példaértékű lesz diáktársai körében és elhivatottsága a közösségi élet megerősödését és tartalmasabbá válását fogja segíteni.
A Béres Alapítvány a Teljes Életért és a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara között létrejött együttműködési megállapodás alapján pályázatot hirdettünk a Béres Kiválósági Ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíj célja egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató támogatása tanulmányi ösztöndíj formájában. Az ösztöndíjra azok a legalább jó tanulmányi eredménnyel, készségszintű angol vagy német nyelvtudással rendelkező, alapképzésben, vagy mesterképzésben, vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók pályázhattak.
A 2016/17. tanévre a Béres Kiválósági Ösztöndíjat Vági Piroska Pénzügy és számvitel alapszakos szakos hallgató nyerte el. Ezúton is gratulálunk hallgatónknak!

A kitüntetések átadása után dr. Koloszár László dékánhelyettes úr vezetésével az I. évfolyamos hallgatók eskütétele következett, mely után dr. Fábián Attila dékán úr egyetemi polgárrá fogadta a tanulmányaikat megkezdő hallgatókat.

Új hallgatóinknak tartalmas, eredményes egyetemi diákéveket kívánunk!

Jó szerencsét!

Árendásné Fekete Márta

Linkek:


A képek megtekinthetők itt >>

Dr. Fábián Attila dékán ünnepi beszéde >>