2016.04.25–30. Oktatóink Omszkban


2016. április 25–30. között dr. Fábián Attila, dr. Czeglédy Tamás és Nedelka Erzsébet az Omszki Állami Egyetem Közgazdaságtudományi Karának vendége volt Omszkban.

A két egyetem kapcsolatai másfél évvel ezelőtt kezdődtek, amikor is az Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdaságtudományi Kara vendégül látta karunk és az omszki kar 5-5 diákját és egy-egy oktatóját. A hét során nagyon jó kapcsolat alakult ki a két kar oktatója között, aminek eredménye egy partnerségi megállapodás lett.
A kapcsolat erősítése érdekében karunk áprilisban az Első Pénzügyi Diákkonferenciára meghívta az omszki Közgazdaságtudományi Kar oktatóját és két diákját. A konferencia hetében a diákok számára nyújtott szakmai programok mellett, a kísérő oktató Dr. Olga Elkina docensasszony több ízben is megbeszélést folytatott Dr. Fábián Attila dékán úrral a kooperáció lehetséges elmélyítése érdekében (oktatói és hallgatói mobilitás, konferencialátogatás, publikációs tevékenység kölcsönös segítése).
Újabb lépést jelentett a két kar közötti kapcsolat erősítésében, hogy az ősz folyamán az omszki Közgazdaságtudományi Kar dékánasszonya meghívta karunk dékánját, dékánhelyettesét és tanársegédjét Omszkba, annak érdekében, hogy megismerkedhessenek az ottani oktatás helyszínével, magával a képzési rendszerrel illetve a képzési programokkal. Lehetőség nyílt arra is, hogy a hallgatókkal megismertethessük egyetemünket, karunkat és a kar által nyújtott képzéseket, így segítve elő a hallgatói mobilitást.
A hét a kapcsolatépítésen túl szakmai programot is kínált meghívott oktatóink számára, akik részt vettek az egyetem Gazdaságtudományi Karának szervezésében megrendezésre kerülő „Modern vector: World Economy, Management and Marketing” elnevezésű konferencián. Nedelka Erzsébet plenáris előadóként – disszertációjának témájához kapcsolódóan – a struktúraváltozások és válságok kapcsolatát mutatta be a fejlődő délkelet-ázsiai és latin-amerikai országok példáján keresztül. Majd ezt követően, csütörtökön, a Philips cég igazgatótanácsának bőrébe bújva az omszki kollégákkal együtt egy esettanulmányi verseny zsűrizési feladatait látták el.
Végül, de nem utolsó sorban több kulturális programot is szerveztek a vendéglátók, melynek keretén belül nemcsak a város történetével, művészeivel és műemlékeivel ismerkedhettek meg a delegáció tagjai, de az omszki filharmonikus zenekar koncertjén is részt vehettek.
A hét zárásaként örök emlékül egy-egy fát ültettek el oktatóink. A fák fejlődéséről a jövőben rendszeresen fényképes beszámolót fognak kapni.

Nedelka Erzsébet

Linkek:

omeco.ru/photogallery/20160426/01.html

vk.com/album-105853351_231511052