2014.02.27. Stratégiai partnerség a régió szolgálatában


A NYME Közgazdaságtudományi Kara stratégiai partnerségi megállapodást kötött a régió legjelentősebb vasúttársaságával a Kar Erzsébet utcai épületében abból a célból, hogy a jövőben közös oktatási-, kutatási- és pályázati szakmai munkát végezzenek.

Február utolsó csütörtöke nagy nap a Közgazdaságtudományi Kar életében. Dr. Fábián Attila, a Kar dékánja, prof. dr. Székely Csaba, a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint a GYSEV Zrt. képviseletében Kövesdi Szilárd vezérigazgató, illetve a GYSEV CARGO Zrt. képviseletében Skála János vezérigazgató látta el kézjegyével az intézmény és a vállalatcsoport között megkötött hosszú távú megállapodást.
A megállapodás értelmében a felek a kölcsönös előnyök kihasználása érdekében törekednek arra, hogy közöttük tartós oktatási-, kutatási-, pályázati szakmai munka alakuljon ki, amely valamennyi fél javát szolgálja. Eszközeiket és lehetőségeiket egyesítve, segítik szakembereik és hallgatóik számára, hogy az elméleti tudás megszerzése mellett megismerkedhessenek a legújabb módszertannal, valamint technikai és technológiai eljárásokkal, hogy az elméleti oktatás keretében szerzett ismereteket, minél hatékonyabban ültethessék át a gyakorlatba. Mindezt segíti a rendelkezésre álló oktatási és tudásbázis, valamint az infrastruktúra, a kapcsolódó, benne megvalósított technikával és technológiával, mely a legkorszerűbb ismeretek alkalmazását teszi lehetővé.
A kapcsolat már több évre nyúlik vissza, melynek része volt kutatás fejlesztési feladatok megvalósítása, hallgatói gyakorlati helyek biztosítása, valamint ösztöndíjak nyújtásával hallgatói előmenetelek segítése. Ez utóbbi különösen fontossá vált 2012 őszétől, amikor is megvonták az állami támogatást a közgazdasági alapképzési szakoktól. Az együttműködő partnerek egy egyedi ösztöndíj rendszert dolgoztak ki, és alkalmaznak az óta is, amely mintául szolgál a felsőoktatás területén. Lényege, hogy versenyszellemben, folyamatos tanulásra sarkalja a hallgatót, és lehetőséget ad számára arra, hogy akár az egész önköltséget biztosítsa számára a tanulmányai alatt, félévenkénti megmérettetéssel.
A folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés eredménye, az újabb és újabb projektekben történő együttműködés a közgazdasági képzési terület teljes vertikumában. Például már folyik az előkészítése a VOLT Fesztiválon való közös megjelenésnek.

 

Link:


A képek megtekinthetők itt >>

Kisalföld cikk >>