2012.10.03–05. Pénzügyes szakmai konferenciák Karunkon


2012. október 3. I. Alternatív finanszírozási stratégiák tudományos konferencia

2012. október 4-5. Finanszírozás – kockázatkezelés – csaláskutatás

A 2012. október 3-án a KTK-n került megrendezésre az „I. Alternatív finanszírozási stratégiák tudományos konferencia”. A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara már évek óta egyre komolyabb figyelmet szentel az alternatív finanszírozási stratégiák témakörének. Kutatási projektjeivel, elemzéseivel, publikációival, számos szakmai szeminárium és workshop megrendezésével az egyetem igyekszik lehetőséget biztosítani mind a diákok és kutatók, mind a gazdaság képviselői számára az új, konstruktív gondolatok megismertetésére, megoldások keresésére.

A megrendezésre került szakmai rendezvény az etikus és fenntartható finanszírozási modelleketvizsgálta. Ennek keretén belül az előadók a helyi pénz kibocsátása és működtetése, az iszlám bankrendszer és a hagyományos bankrendszer elvi csatlakozási pontjai és együttműködésük lehetséges csatornái, banki etika, a közösségi bank és a szegények bankja témakörökkel foglalkoznak. A plenáris ülés előadói közül Prof. Dr. Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rektora a gazdaságtörténet legújabb kutatási területeinek elemzése kapcsán az alternatív finanszírozási stratégiákat elemezte. Varga István, MNB Felügyelőbizottságának tagja a monetáris politika és a helyi pénz kapcsolatáról beszélt, Dr. Balogh László a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja a közszférában megvalósítható alternatív finanszírozási lehetőségeket elemezte.

A plenáris előadások után a konferencia résztvevői három szekcióülésen vitatták meg tudományterületük aktuális kérdéseit. Az egyes szekciók az etikus bakműködés, ezen belül az iszlám bankrendszer működése, a helyi pénz működésének lehetőségei és a közszféra hatékonyságának és versenyképességének javítása témakörében működtek.

A Kaposvári Egyetem rendezvényére a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának együttműködésével került sor. A helyszín kiválasztása egyrészt tisztelgés az első magyarországi helyi pénz, a soproni kékfrank két évvel ezelőtti kibocsátása előtt, amelyen a Kaposvári Egyetem doktori iskolája PhD-hallgatói is részt vettek dr. Varga József egyetemi docens vezetésével. A helyszín kiválasztásának másik oka, hogy e rendezvény a három hazai egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Kaposvári Egyetem és a Nyugat-Magyarországi Egyetem hagyományos, Kaposváron ez év nyarán megtartott egyetemi programjának (a Kaktusznak) záró rendezvénye.

A három egyetem együttműködése Magyarországon e tudományterületen az eddigi egyik legátfogóbb pénzügyi konferenciaként egy folyamat kezdeteként szolgál. A résztvevő egyetemek az új és alternatív szemlélettel, aktív szereplőként nemcsak részt vesznek az elmélet kidolgozásában, hanem reményeink szerint ez a tudás a gyakorlatban is megvalósítható elemeket tartalmaz.

A rendezvény a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 „A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése” projekt keretében valósult meg.

A következő napokban, október 4-én és 5-én rendezte meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Pénzügyi és Számviteli Intézete a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületével (MOKLASZ) karöltve a „Finanszírozás – kockázatkezelés – csaláskutatás” című, immár hagyományosnak tekinthető pénzügyi, adózási és számviteli témakörökkel foglalkozó konferenciáját.

A nagy számú hallgatóságot elsősorban vállalkozások gazdasági vezetői, okleveles könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők, adószakértők, valamint társintézményekből érkezett oktatók és kutatók alkották. A pénzügyekkel, adózással és számvitellel foglalkozó szakemberek számára a rendezvényen való részvétel továbbképzésnek is minősült, kreditpontok jártak érte.

Az előadások kivétel nélkül magas szakmai színvonalat képviseltek. Az előadók közül is kiemelnénk Dr. Darák Péter urat, a Kúria elnökét, Domokos László Urat az Állami Számvevőszék elnökét, valamint Dr. Kovács Árpád Urat a Költségvetési Tanács elnökét. Rajtuk kívül a többi előadó is az ország legelismertebb vállalkozásfinanszírozással, illetve adózással foglalkozó szakembere közül került ki, mint például Karvalits Ferenc a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Csáki Ferenc a Magyar Faktoring Szövetség elnöke, Dr. Herich György a MOKLASZ elnöke, Zara László az Adótanácsadók Egyesületének elnöke, Dr. Lukács János a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke.

Az előző évekhez hasonlóan a résztvevők a konferenciát szakmai szempontból tartalmasnak, a szervezést és a kísérő programokat színvonalasnak ítélték meg, s sokan már most jelezték, hogy a következő konferencián is feltétlenül részt kívánnak venni.

A www.spek.hu oldalról az előadásanyagok letölthetőek: http://spek.hu/index.php?page=konferencia_2012_finanszirozas_kockazatelemzes_letoltesek

Pénzügyi és Számviteli Intézet


A képek megtekinthetők itt >>