Sikeres pályázati időszakot zárt a Soproni Közgáz TDK Tanácsa


Karunk a 2019/20-as tanévre támogatást nyert a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett „A TDK tevékenység fejlesztése a SOE LKK-n” című pályázati felhívás keretében. A pályázatnak köszönhetően az értékes díjakat felvonultató Kari TDK Konferencián túl a hallgatók részt vehettek nemzetközi tudományos konferencián, egy 20 órás szakmai kurzuson, valamint egy szakmai TDK napon is.

 

 

Karunk kiemelten fontosnak tartja a hallgatók tehetségének kötelező órakereten túli kibontakozásának segítését, valamint a közgazdasági terület iránt érdeklődő középiskolások megszólítását. A számos szakmai lehetőség egyike a – hungarikumnak is mondható – tudományos diákköri rendszerbe való bekapcsolódás. A hallgató a közös munka során az őt segítő konzulenssel végezhet önálló kutatómunkát. Ennek eredménye egy TDK-dolgozat, amely bemutatásra kerül a kari konferencián, a legjobbak pedig az országos megmérettetésre is eljuthatnak.

A programnak köszönhetően valóban fellendült a hallgatói tudományos élet a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar campusán. Jó helyre került az NTP-HHTDK-19-0036 pályázat támogatása, hiszen számos, a hallgatói TDK-munkát segítő programot tudtunk támogatni, melyek nem csak a tudományos diákkör működését színesítették, hanem hallgatóink kompetenciáit is fejlesztették.

A pályázat ideje alatt Neuhold Dóra mesterszakos hallgatónk vehetett részt 2019. november 7-én egy nemzetközi konferencián, ahol a A vállalkozóvá válás és a magyar oktatási rendszer kapcsolata című tanulmányával szerepelt a tudományos szakmai közösség előtt. A Kari TDK Konferenciára 2019. november 20-án került sor, itt négy szekcióban 28 közgázos hallgató mutathatta be tudományos munkáját. A szakmai színvonalat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy zsűrik a dolgozatok mintegy felét javasolták a 2021. tavaszi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A tudományos munkához szükséges támogatást és tapasztalatátadást a vírushelyzet miatt egy online kurzus keretében szerveztük meg. A hallgatók önálló munkájához nagy segítséget jelentett a szakirodalmi kutatással, a tudományos módszerek alkalmazásával és a prezentációs technikákkal való ismerkedés.

A legnagyobb szakmai élményt a hallgatói visszajelzések alapján a 2020. február 25-én szervezett TDK nap jelentette a pályázat tevékenységei közül. A programon külső szakemberek és Pro Scientia Aranyérmes öregdiákunk bevonásával kalauzoltuk a résztvevőket a grafológia, a coaching és a karrierválasztás témaköreibe. Kiváló előadások és kötetlen beszélgetések segítették a helyes témaválasztást és a felmerült későbbi karrierlehetőségeket. A programokon olyan középiskolások is részt vehettek, akik érdeklődtek a közgazdaságtudomány területe iránt.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy sikerült a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának hallgatói körében ismertebbé és népszerűbbé tenni a kari

tudományos diákköri munkát, így az érdeklődők számát is növelni tudtuk. A pályázat maximálisan hozzájárult a diákköri tevékenység népszerűségének és ismertségének növekedéséhez

 

A pályázattal kapcsolatos megjelenések többek között az alábbi oldalakon érhetőek el: