2022. évi pótfelvételi eljárás

Szeretettel várjuk a pótfelvételi eljárásban jelentkezőket!


A jelentkezés csak elektronikus úton nyújtható be a felvi.hu e-felvételi oldalon 2022. július 26. – augusztus 5. 24.00 óra között.


Felvételi naptár

 • A jelentkezés határideje: 2022. augusztus 5. 24.00
 • A jelentkezők adatainak módosítása, felvételi pontszámításhoz szükséges dokumentumok feltöltési határideje: 2022. augusztus 5. 24.00
 • A ponthatár megállapítása: 2022. augusztus 24.
 • Hivatalos értesítések kiküldése: 2022. augusztus 31-ig.
 • A mesterszakok esetében szükséges további eljárás:
   • Kreditelismerési kérelmek postára adási határideje: 2022. augusztus 10.
   • Kreditelismerési kérelem letöltése
     • A kreditelismerési kérelem kitöltéséhez használja az alábbi táblázatot!
   • A kreditelismerési kérelmeket a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala részére kell elküldeni:
    9400 Sopron
    Erzsébet u. 9.
    A borítékon kérjük feltüntetni: Kreditelismerési kérelem
   • Motivációs elbeszélgetés a mesterképzési szakokra jelentkezettek részére:
    2022. augusztus 13. 10.00 óra. Helyszín: Microsoft Teams
   • A motivációs beszélgetésre a kar honlapján lehet jelentkezni 2022. augusztus 10-én 12.00 óráig (jelentkezési űrlap).
   • A motivációs beszélgetések témakörei letölthetők itt.

Általános tudnivalók
 • Beiratkozási időszak:
   • Nappali tagozat: 2022. augusztus 29. – szeptember 9.
   • Levelező tagozat: 2022. augusztus 29. – szeptember 17.
 • Beiratkozással kapcsolatos részletes információk: http://lkk.uni-sopron.hu/2022-beiratkozas
 • A szorgalmi időszak első oktatási napja:
   • Nappali tagozat: 2022. szeptember 5.
   • Levelező tagozat: az órarend függvényében.
 • A kar áttekintő órarendjei megtalálhatóak itt.
 • Az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatos általános tájékoztatók megtalálhatóak az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapján: http://etk.uni-sopron.hu


A 2022P felvételi eljárásban indított képzéseink

Képzési szint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség/félév

alapképzés

nappali

önköltséges

gazdálkodási és menedzsment

170 000 Ft

alapképzés

nappali

önköltséges

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)

170 000 Ft

alapképzés

nappali

önköltséges

pénzügy és számvitel

170 000 Ft

alapképzés

nappali

önköltséges

turizmus–vendéglátás

 170 000 Ft

alapképzés

nappali

önköltséges

turizmus–vendéglátás (angol nyelven)

170 000 Ft

felsőoktatási szakképzés

nappali

önköltséges

gazdálkodási és menedzsment

150 000 Ft

felsőoktatási szakképzés

nappali

önköltséges

kereskedelem és marketing [logisztika]

150 000 Ft

alapképzés

levelező

önköltséges

gazdálkodási és menedzsment

150 000 Ft

alapképzés

levelező

önköltséges

pénzügy és számvitel

150 000 Ft

felsőoktatási szakképzés

levelező

önköltséges

kereskedelem és marketing [logisztika]

130 000 Ft

felsőoktatási szakképzés

levelező

önköltséges

turizmus–vendéglátás [turizmus]

130 000 Ft

mesterképzés

levelező

önköltséges

pénzügy

395 000 Ft

mesterképzés

levelező

önköltséges

számvitel

 395 000 Ft

mesterképzés

levelező

önköltséges

vállalkozásfejlesztés

325 000 Ft

mesterképzés

levelező

önköltséges

vezetés és szervezés

395 000 Ft

A mesterszakokra való felvételi előfeltételei

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési eljárás).
Mesterképzésre történő jelentkezésekor az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 • teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú bemenet),
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: B-típusú bemenet),
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: C-típusú bemenet).

Aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el.
Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit és a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra.
Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.
Sikeres felvételi eljárást követően a hallgatói jogviszony akkor jöhet létre, ha a bemeneti feltételeket megvizsgálva, a különbözeti tárgyak kiírása megtörténik az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásával.

 

A dokumentum letöltése.

A mesterszakos előzetes kreditelismerési eljárás folyamata

Az LKK mesterszakokra vonatkozó pontszámítási szabályzat (kivonat)