Fő ismeretkörök

A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják:

  • a sokrétű örökségvédelmi, turisztikai, gazdálkodási, pénzügyi, műszaki, társadalomtudományi, művészettörténeti, erdészeti, kertészeti ismeretet igénylő feladatok rendszerét; 
  • tudomány által identifikált örökségvédelmi helyszínek integrált működését; 
  • az örökségvédelem és örökségturizmus szakmai, tudományos, integrált szemléletű ismereteit, rendszereit; 
  • az örökségturizmus, illetve az ehhez kapcsolódó komplexumok tudományos identifikáltságú, menedzser szemléletű működtetési feladatrendszerét; 
  • az üzemeltetés területén jelentkező alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos alapismereteket; 
  • az örökségturisztikai objektumok rendszereit, üzemeltetésükhöz szükséges informatikai, kommunikációtechnikai módszereket, eljárásokat; 
  • a vonatkozó létesítményfejlesztési-, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, szabályokat, pénzügyi, ügyviteli eljárásokat; 
  • az örökségvédelem és örökségturizmus jogi környezetét.