Fő ismeretkörök

Módszertani modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban közgazdasági, statisztikai, gazdaságtani, kommunikációs és döntéstámogatási ismereteket szereznek. A modul fő célja, hogy olyan közgazdasági alapokat nyújtson, melyek nélkül közgazdász diploma nem adható ki. Az eddigi tapasztalatok alapján a hallgatók felismerik a különféle gazdasági folyamatok miértjeit és képessé válnak önálló elemző munkára.
Menedzsment modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban vezetési és szervezési, stratégiaalkotási, emberierőforrás-menedzselési, változtatás-, tudás- és marketingmenedzsment témakörébe tartozó ismereteket szereznek, miközben vezetői kompetenciafejlesztésre is sor kerül. A modulban nagy hangsúlyt fektetünk a tréningjellegű képzési formára. Korábbi hallgatóink szerint „a legszórakoztatóbb modul, hatalmas gyakorlati tudásanyaggal”.
Gazdálkodási és pénzügyi modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban üzleti és gazdasági számítások és elemzések módszereivel ismerkednek meg, vállalati esettanulmányokat dolgoznak ki, ismereteket szereznek a számvitel, adózás és pénzügyek témaköréből. Eddigi hallgatóink szerint „rendkívül nehéz modul, de a gyakorlati életben alkalmazva komoly összegeket lehet vele megspórolni, mivel hatékonyabbá tehető vele a vállalat/vállalkozás élete, illetve könnyen megtalálhatóak a javítási pontok a szervezet életében”.