Vezető oktatóink

Dr. Herczeg János a képzés alapítója, Professor Emeritus, egyetemi tanár, gépészmérnök, gazdasági mérnök, felsőfokú adó- és pénzügyi tanácsadó, okleveles könyvvizsgáló, a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Bizottságának tagja, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerkesztője és szerzője. Speciális területei: vezetés és szervezés, stratégiai menedzsment, szervezetfejlesztés, üzleti tervezés, üzleti tanácsadás, innováció menedzsment, társadalmi felelősség (CSR).
Dr. Juhász Lajos a képzés vezetője, agrármérnök, agrárökonómus, intézetigazgató, egyetemi docens, a Kar TDK elnöke, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerkesztője és szerzője. Speciális területei: mikroökonómia, vállalat-gazdaságtan, vezetői gazdaságtan, ökonometriai mutatószám-rendszerek, üzleti tervezés.
Dr. Kópházi Andrea személyügyi szervező, okleveles humán szervező, okleveles adótanácsadó, munkajogi szakokleveles tanácsadó, egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia Emberi erőforrás gazdálkodási munkacsoportjának tagja, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnökségi tagja, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerzője. Speciális területei: humánmenedzsment, szervezetfejlesztés, szervezeti magatartás, vezetői kompetencia-fejlesztés, teljesítményértékelés, emberi erőforrás fejlesztés, üzleti tanácsadás.
Dr. Pataki László egyetemi docens, okleveles vállalatgazdasági-gazdaságelemző szakmérnök, okleveles üzemszervező agrármérnök, mérlegképes könyvelő. Részt vett számos cég átvilágításában, reorganizációs pályázatok összeállításában, oktatói tevékenysége mellett könyveléssel és pénzügyi tanácsadással is foglalkozik. Szakterületei: a vállalati pénzügyek, vállalkozásfinanszírozás, általános pénzügyek, nemzetközi pénzügyek.
Dr. Székely Csaba egyetemi tanár, a Széchenyi István Doktori Iskola vezetője, az MTA doktora, kandidátus, mezőgazdasági mérnök, egyetemi tanár, az Agrárgazdasági Tanács elnöke, a Gazdaság és Társadalom folyóirat főszerkesztője, a Gazdálkodás szerkesztőbizottságának elnöke, a MAB Agrárbizottságának tagja, az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának tagja, intézetigazgató. Speciális területei: vezetés és szervezés, stratégiai menedzsment, változtatás- és tudásmenedzsment, innováció menedzsment, döntéselmélet és -módszertan, Management, Strategische Unternemenführung.
Dr. Vágyi Ferenc Róbert okleveles közgazdász, adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló és nemzetközi adószakértő, intézetigazgató, egyetemi docens, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének (MOKLASZ) alelnöke. Speciális területei: adóigazgatás, adótervezés, büntető ügyek, forgalmi adó, illetékek, jövedelemadók, képviselet, vagyongyarapodási vizsgálatok.