Fő ismeretkörök

Az első félév azt a célt szolgálja, hogy megalapozza a legfontosabb gazdasági ismereteket, bevezesse a jogászokat a közgazdasági tanok világába, elkezdje kialakítani az újfajta szemléletmódot. Más képzőintézményekkel ellentétben bevezetjük hallgatóinkat a mikro- és makroökonómia mellett a mezoökonómia világába is.
A második félév a menedzsment ismereteket köré csoportosul. Az alapvető szervezeti struktúráktól egészen a tudásmenedzsmentig haladunk a képzés során. A félévben kiemelten foglalkozunk hallgatóink kompetenciafejlesztésével, nagy hangsúlyt fektetünk a tréningjellegű képzési formára. Korábbi hallgatóink szerint „a legszórakoztatóbb modul, hatalmas gyakorlati tudásanyaggal”.
A harmadik félévben a pénzügyi és számviteli képzés dominál. Az elméleti alapozó tantárgyakat az egyre komplexebb stúdiumok követik, melyek gyakorlati esettanulmányokba kumulálódnak. Ki kell emelnünk a „Vállalati pénzügyek vezetőknek” című tárgyat, mely során exkluzív pénzügyi ismereteket adunk át hallgatóinknak. Eddigi hallgatóink szerint „rendkívül nehéz modul, de a gyakorlati életben alkalmazva komoly összegeket lehet vele megspórolni, mivel hatékonyabbá tehető vele a vállalat/vállalkozás élete, illetve könnyen megtalálhatóak a javítási pontok a szervezet életében”.
Az utolsó félévben már kifejezetten a készségszintű ismeretek fejlesztése áll a középpontban, mely során hallgatóinkat felkészítjük a vezető beosztásban való munkavégzésre.