Fő ismeretkörök

A képzés 4 féléve alatt a hallgatók társadalomtudományi, menedzsment és a jogtudomány kapcsolódó területeit sajátítják el.
A társadalomtudományi és jogi ismeretek biztosítják a szakma alkalmazásának keretfeltételeit és a módszertanok alkalmazásának hatékonyságát növelik. A menedzsment ismeretek témakörében olyan tananyagot sajátítanak el, amely a humánmenedzsment módszertanok alapvető eszköztárát tartalmazza. Megismerik a folyamatok vezetésére, működtetésére és változtatására vonatkozó alapokat.

A szakon végzett hallgató ismeri:

  • az üzleti vállalkozások gazdálkodásának értékelési módszereit;
  • a munkaerőpiac szerepét, jellemzőit, fejlődési tendenciáit, a munkaerő-piaci helyzetet elemezni tudják;
  • az emberierőforrás-rendszerek tervezési, bevezetési, működtetési, értékelési és fejlesztési irányvonalait meg tudják határozni;
  • a szervezetek vezetési és szervezési feladatait, és a környezeti illetve szervezeti változások esetén megoldási alternatívákat felvázolni;
  • az üzleti szférában megfelelően tudnak kommunikálni és tanácsadási feladatokat ellátni;
  • az oktatási intézmények működtetésével, gazdálkodásával kapcsolatos speciális ismereteket.