Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A gyakorlatorientált képzés elvégzésével alkalmasak mind az üzleti, mind a köz(oktatási) szféra humán tevékenységének értékelésére is. A magas szintű pszichológiai ismeretanyag és tárgyalástechnikai tréning hozzásegíti őket, hogy az elsajátított szakmai ismereteket megfelelő módon kommunikálják, és fontos részt vállaljanak a felső vezetés döntés-előkészítési folyamatában.
A szakon végzett hallgató alkalmas:

  • a szervezetek emberierőforrás-rendszerének megtervezésére, működtetésére, és a többi funkcionális területekkel való kölcsönhatások felismerésére;
  • a humánerőforrás-rendszerek auditálására;
  • az emberierőforrás-funkció racionalizálására;
  • a szervezet eredményességéhez való funkcionális hozzájárulás maximalizálására;
  • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára;
  • a különböző típusú üzleti vállalkozások humán szemléletű átvilágítására;
  • a humántőke szervezetbeni hatékonyságának mérésére;
  • a HR-területek informatikával támogatott rendszereinek használatára;
  • az oktatási intézmények működtetésére, gazdálkodási feladatainak ellátására.