Vezető oktatóink

Dr. Bittner Péter okleveles vegyészmérnök, egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa. A Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnökségi tagja, az Etikai Bizottság elnöke, az MTA VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottságának titkára. Speciális területei: ösztönzés menedzsment, a teljesítmény és karriermenedzsment, létszámtervezés, munkakörtervezés, a kis és közepes vállalkozások tudásmenedzsmentje.
Dr. Fábián Attila egyetemi docens, intézetigazgató, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja, a Doktori Tanács tagja. Közgazdasági szakokleveles mérnök. A Soproni Regionális Műhely alapító tagja. Hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények (Finnország, Kína, Egyiptom, Románia) elismert oktatója, nemzetközi szakmai szervezetek tagja Angliában, Finnországban, Ausztráliában, Németországban, Belgiumban. Innovációs kutatások vezetője. Speciális területei: területfejlesztés, vidékfejlesztés.
Dr. Kópházi Andrea egyetemi docens, személyügyi szervező, okleveles humán szervező, okleveles adótanácsadó, munkajogi szakokleveles tanácsadó, a Magyar Tudományos Akadémia Emberi erőforrás gazdálkodási munkacsoportjának tagja, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnökségi tagja, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerzője. Speciális területei: humánmenedzsment, szervezetfejlesztés, szervezeti magatartás, vezetői kompetencia-fejlesztés, teljesítményértékelés, emberierőforrás-fejlesztés, üzleti tanácsadás.
Dr. Obádovics Csilla egyetemi docens, matematikus, programtervező informatikus, mérnöktanár, mérlegképes könyvelő. A Magyar Statisztikai Társaság, a Bolyai Matematika Társulat és az MTA Agrár-közgazdasági Bizottságának tagja, a Hivatalos statisztika továbbképzési szak vezetője. Speciális területei: társadalmi–gazdasági indikátorok, többváltozós matematikai–statisztikai módszerek, demográfiai elemzések, területi egyenlőtlenségek.
Dr. Pataki László egyetemi docens, okleveles vállalatgazdasági-gazdaságelemző szakmérnök, okleveles üzemszervező agrármérnök, mérlegképes könyvelő. Részt vett számos cég átvilágításában, reorganizációs pályázatok összeállításában, oktatói tevékenysége mellett könyveléssel és pénzügyi tanácsadással is foglalkozik. Szakterületei: a vállalati pénzügyek, vállalkozásfinanszírozás, általános pénzügyek, nemzetközi pénzügyek.
Dr. Székely Csaba egyetemi tanár, a Széchenyi István Doktori Iskola vezetője, az MTA doktora, kandidátus, mezőgazdasági mérnök, egyetemi tanár, az Agrárgazdasági Tanács elnöke, a Gazdaság és Társadalom folyóirat főszerkesztője, a Gazdálkodás szerkesztőbizottságának elnöke, a MAB Agrárbizottságának tagja, az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának tagja, intézetigazgató. Speciális területei: vezetés és szervezés, stratégiai menedzsment, változtatás- és tudásmenedzsment, innováció menedzsment, döntéselmélet és -módszertan, Management, Strategische Unternemenführung.
Dr. Tóth Ferenc címzetes egyetemi tanár, egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa. Több közgazdasági terület magyarországi oktatásba való kialakításának és bevezetésének felelőse. Speciális területei: nemzetközi vállalatok elmélete, komplex problémák döntéselméleti megközelítése.
Dr. Vágyi Ferenc Róbert okleveles közgazdász, adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló és nemzetközi adószakértő, intézetigazgató, egyetemi docens, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének (MOKLASZ) alelnöke. Speciális területei: adóigazgatás, adótervezés, büntető ügyek, forgalmi adó, illetékek, jövedelemadók, képviselet, vagyongyarapodási vizsgálatok.