Fő ismeretkörök

A félévek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ok-okozati láncokat építenek fel, melyek végigvezetik a hallgatókat a legfontosabb kérdésektől a specializált problémafeltárásig. Minden oktatási félévben kevés tantárgyat oktatunk rendkívül magas óraszámban. A más képzéseken megszokott 15-20 órás etapok helyett 25-30 órás konzultációkon, előadásokon, gyakorlati és tréningjellegű foglalkozásokon zajlik az oktatás.
Az első félévben a humánerőforrás menedzsment, a szervezeti magatartás, a stratégiai- és változtatás menedzsment és kvantitatív elemzések alapozzák meg a későbbi komplex foglalkozásokat.
A második félévben a területfejlesztés vállalati aspektusai, a transznacionális vállalatok irányítása és szervezése mellett stratégiai esettanulmányok elemzésével fejlesztjük a gazdasági szemléletmódot. Tréningkeretek között emeljük résztvevőink vezetői kompetenciáit magasabb szintre.
A harmadik félévben az értékteremtő folyamatoktól jutunk el az értékteremtés támogató eszközökig, kiemelten figyelve a vezetői szerepvállalásra és irányítási és elemzési eszközökre.
A negyedik, záró félévben az eddigi ismereteket foglaljuk komplex rendszerbe. Ezt segítik a kontrolling, vállalkozásfinanszírozási és tárgyalástechnikai ismeretek.