Fő ismeretkörök

A 2 féléves, elméleti és gyakorlati tudásanyagot optimálisan felépítő és kombináló képzésben a hallgatók megismerik a controlling szakma alapjait, az egészségügy finanszírozási és gazdálkodási sajátosságait. Részletes ismeretekre tesznek szert az egészségügyi szolgáltatók üzleti, működtetési és irányítási hátterével kapcsolatban. A gyakorlat orientált tematikák segítségével komplex képet kapnak a kórházgazdálkodási modelleken túl a válságmenedzsment egyes aspektusairól is.