Online könyvbemutató: Középvárosi társadalmak


2021. április 15-én 16 órakor kerül sor Szirmai Viktória professzor asszony szerkesztésével a Soproni Egyetem Kiadó gondozásában megjelent „Középvárosi társadalmak – Egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása” c. kötet online könyvbemutatójára.

 

 

A kötet szerzői: Bertalan Laura, Fábián Attila, Ferencz Zoltán, Hegedüs Judit, Jankó Ferenc, Schuchmann Júlia, Szirmai Viktória, Tóth Balázs István.

Felkért hozzászólók: Prof. dr. Kovács Zoltán, Prof. dr. Rechnitzer János és Dr. Trócsányi András

A bemutató előregisztrációhoz kötött 2021. április 13-i határidővel az alábbi elérhetőségen:

Bazsóné Bertalan Laura - bertalan.laura@uni-sopron.hu

Az eseményre mutató linket a regisztrációt követően küldjük meg.

A tanulmánykötet az alábbi linkre kattintva olvasható: http://lkk.uni-sopron.hu/on-line-kiadvanyaink

A kötetről

A nagyvárosok iránti társadalmi, gazdasági, közpolitikai illetve tudományos figyelem sokkal erősebb, mint a kisebb városok felé irányuló érdeklődés. Ezt az is igazolni látszik, hogy hosszú időn keresztül sokkal több könyv és tanulmány jelent meg, több volt az egyetemi program, a tudományos konferencia a nagyvárosi, mint a kisebb városi témákban. Ezek a munkák többnyire a nagyvárosok nagyobb jelentősége mellett érveltek. S ez a globalizáció, a globalizált urbanizáció, illetve a globális gazdaság világszintű terjedése idején részben érthető volt, hiszen a globális városok, a nemzetközi nagyvárosok illetve a nagyvárosok kiemelkedő szerepeket töltenek be a világ nagy folyamataiban. Sokat szerint azonban méltatlan a nagyvárosok, világvárosok iránti szinte kizárólagos figyelem. Hiszen például az Európai Unióban 31 % a kisebb városokban élők aránya. Magyarországon valamivel több, a népesség 34 %-a él kisebb városokban. De azért is méltatlan, mert ezek a városok komoly szerepeket játszanak saját lakosaik, illetve az őket körülvevő vidéki térségek lakosságának a jól-létében és megélhetésében, hiszen térségi központok is: a köz- és magánszolgáltatásokat is biztosítják a város és környéke részére. A tények szerint egyre inkább növekszik a társadalmi vonzerejük is. A középvárosok iránti tudományos érdeklődés hátrányait, de a középvárosok jelentőséget is látva vállalkoztunk a magyar középvárosok kutatására. Az elért eredményeket alánjuk minden, nemcsak középméretű városlakónak, minden érdeklődőnek, geográfusoknak, szociológusoknak, várostervezőknek, önkormányzati szakembereknek, egyetemi hallgatóknak. Reméljük hasznukra vállnak az itt leírtak.

Prof. Dr. Szirmai Viktória – a kötet szerkesztője

A 21. század gyorsuló világában egyszerre vágyunk a pezsgő nagyvárosi létre és a csöndes, megnyugvást nyújtó természetes környezetre. A csökkentett sebesség, az emberlépték, a kis és középvárosokban érhető még tetten nyomokban. A pénzvilág és ipari fejlődés csomópontjaitól távolabb létezik egy olyan város és életforma, amely lassabban növekszik, komótosan, megfontoltan fejlődik. Mérete és szerkezete folyamatosan változik, társadalmi és kulturális mintázata átalakul. A társadalmi átrendeződés, a krízis helyzetek nem csak szerepváltoztatásra, hanem új funkciók felvállalására is kényszerítik a településeket. A város szétterül és birokba veszi az őt körül ölelő teret. Dinamikus és kooperatív együtt fejlődés vagy hierarchikus és lassuló egymásra épülés képzelhető el. Az új szerkezetek fenntarthatósága, az innováció vezérelt erőltetett növekedés, újra és újra felveti az élhetőség kérdését is. A Soproni Egyetem kutatócsoportja és a városkutatás magyarországi legkiválóbb kutatója, Szirmai Viktória professzor asszony kitartó és következetes vezetésével, esettanulmányokon keresztül mutatja be a magyar középvárosok egy szeletének 21. századi evolúcióját. Sopron, Eger, Békéscsaba és Kaposvár más-más geopolitikai helyzetben keresi az előtörés lehetőségeit. Eltérő a demográfiai struktúrájuk, eltérő a gazdasági környezetük, eltérő a városhálózatban betöltött szerepük és jelentőségük, ugyanakkor útkeresésük hasonlatos. A kötet szerzői az olvasó számára mélységi betekintést nyújtanak a középvárosok történeti fejlődésébe és a jövőbeni fejlesztési lehetőségeibe egyaránt, új modellt alkotnak, új utakat keresnek maguk is. A regionális tudomány ismét gazdagabb lett egy nagyszerű elemző kötettel, melyhez szívből gratulálok.

Prof. Dr. Fábián Attila – a Soproni Egyetem rektora

A kötet megjelenését az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 sz. projekt finanszírozta.