Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjpályázat

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjpályázatot (Prof. Dr. Náhlik András rektor úr részére címzett kísérőlevéllel együtt) a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon 2018. június 15-ig a Dékáni Hivatal 8/b irodájában (Árendásné Fekete Márta részére) kell leadni két példányban, az adatlappal és a megfelelő mellékletekkel együtt. (Ha a tanulmányi átlag még nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, akkor azt az elbírálás előtt a pótoljuk) A szükséges dokumentumok letöltése >>

A Kari Tanács a 2018. június 26-i ülésén dönt a kari rangsorról, melyről a pályázókat haladéktalanul értesítjük. Jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet a kar dékánjához benyújtani.

Sopron, 2018. május 14.

Dr. Hoschek Mónika
dékánhelyettes