Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzési szak

 

 

Dr. Keresztes Gábor

Szakfelelős:
Dr. Keresztes Gábor
egyetemi docens
keresztes.gabor@uni-sopron.hu

Mérnök-közgazdász szak

A Mérnök-közgazdász szak azokat várja, akik közgazdasági ismeretekkel kívánják megerősíteni tudásukat, saját vállalkozásuk vagy meglévő munkahelyük versenyképessé tétele érdekében.

A képzés szakmai háttere

A Mérnök-közgazdász képzés a modernkori oktatási kihívásoknak megfelelően egy Magyarországon még „szokatlan” struktúrában zajló gyakorlati és elméleti tudást fejlesztő program.
Az oktatási rendszer három, egymástól független modulból épül fel. Ennek következményeképpen a hallgatók jelentkezési időszaktól függetlenül csatlakozhatnak a képzéshez, nem kell várni feleslegesen fél évet egy új évfolyam indítására. A struktúra másik előnye, hogy nem kell mindhárom modult megvásárolni, abban az esetben, ha valaki nem szeretne diplomát szerezni, hanem az ismereteit szeretné bővíteni és készségeit fejleszteni. Ekkor a modul elvégzéséről szóló igazolást állítunk ki, mely tartalmazza a lehallgatott órákat és a vizsgák eredményeit.
A modulok tematikája inkább a gyakorlati készségek fejlesztését tűzte ki célul, a szükséges elméleti anyagrészek elsajátítása mellett.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Sikeresen végzett hallgatóink az oklevél megszerzése után magasabb beosztásba kerültek vagy saját vállalkozást indítottak.

Felvételi követelmények

A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (minimum BSc/főiskola): műszaki, informatikai, nemzetvédelmi és katonai, agrártudomány, természettudományok (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz) képzési terület főiskolai, egyetemi illetve alapképzési szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Fő ismeretkörök

Módszertani modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban közgazdasági, statisztikai, gazdaságtani, kommunikációs és döntéstámogatási ismereteket szereznek. A modul fő célja, hogy olyan közgazdasági alapokat nyújtson, melyek nélkül közgazdász diploma nem adható ki. Az eddigi tapasztalatok alapján a hallgatók felismerik a különféle gazdasági folyamatok miértjeit és képessé válnak önálló elemző munkára.
Menedzsment modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban vezetési és szervezési, stratégiaalkotási, emberierőforrás-menedzselési, változtatás-, tudás- és marketingmenedzsment témakörébe tartozó ismereteket szereznek, miközben vezetői kompetenciafejlesztésre is sor kerül. A modulban nagy hangsúlyt fektetünk a tréningjellegű képzési formára. Korábbi hallgatóink szerint „a legszórakoztatóbb modul, hatalmas gyakorlati tudásanyaggal”.
Gazdálkodási és pénzügyi modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban üzleti és gazdasági számítások és elemzések módszereivel ismerkednek meg, vállalati esettanulmányokat dolgoznak ki, ismereteket szereznek a számvitel, adózás és pénzügyek témaköréből. Eddigi hallgatóink szerint „rendkívül nehéz modul, de a gyakorlati életben alkalmazva komoly összegeket lehet vele megspórolni, mivel hatékonyabbá tehető vele a vállalat/vállalkozás élete, illetve könnyen megtalálhatóak a javítási pontok a szervezet életében”.

Milyen tárgyakat hallgathat a Mérnök-közgazdász szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Végzettség és képzési jellemzők

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
mérnök-közgazdász, továbbá továbbá az eredeti szakképzettségnek megfelelően fizikus-közgazdász, kémikus-közgazdász, biológus-közgazdász, geológus-közgazdász stb.
Képzési jellemzők
Félévek száma: 3 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

Vezető oktatóink

Dr. Herczeg János a képzés alapítója, Professor Emeritus, egyetemi tanár, gépészmérnök, gazdasági mérnök, felsőfokú adó- és pénzügyi tanácsadó, okleveles könyvvizsgáló, a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Bizottságának tagja, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerkesztője és szerzője. Speciális területei: vezetés és szervezés, stratégiai menedzsment, szervezetfejlesztés, üzleti tervezés, üzleti tanácsadás, innováció menedzsment, társadalmi felelősség (CSR).
Dr. Juhász Lajos a képzés vezetője, agrármérnök, agrárökonómus, intézetigazgató, egyetemi docens, a Kar TDK elnöke, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerkesztője és szerzője. Speciális területei: mikroökonómia, vállalat-gazdaságtan, vezetői gazdaságtan, ökonometriai mutatószám-rendszerek, üzleti tervezés.
Dr. Kópházi Andrea személyügyi szervező, okleveles humán szervező, okleveles adótanácsadó, munkajogi szakokleveles tanácsadó, egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia Emberi erőforrás gazdálkodási munkacsoportjának tagja, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnökségi tagja, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerzője. Speciális területei: humánmenedzsment, szervezetfejlesztés, szervezeti magatartás, vezetői kompetencia-fejlesztés, teljesítményértékelés, emberi erőforrás fejlesztés, üzleti tanácsadás.
Dr. Pataki László egyetemi docens, okleveles vállalatgazdasági-gazdaságelemző szakmérnök, okleveles üzemszervező agrármérnök, mérlegképes könyvelő. Részt vett számos cég átvilágításában, reorganizációs pályázatok összeállításában, oktatói tevékenysége mellett könyveléssel és pénzügyi tanácsadással is foglalkozik. Szakterületei: a vállalati pénzügyek, vállalkozásfinanszírozás, általános pénzügyek, nemzetközi pénzügyek.
Dr. Székely Csaba egyetemi tanár, a Széchenyi István Doktori Iskola vezetője, az MTA doktora, kandidátus, mezőgazdasági mérnök, egyetemi tanár, az Agrárgazdasági Tanács elnöke, a Gazdaság és Társadalom folyóirat főszerkesztője, a Gazdálkodás szerkesztőbizottságának elnöke, a MAB Agrárbizottságának tagja, az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának tagja, intézetigazgató. Speciális területei: vezetés és szervezés, stratégiai menedzsment, változtatás- és tudásmenedzsment, innováció menedzsment, döntéselmélet és -módszertan, Management, Strategische Unternemenführung.
Dr. Vágyi Ferenc Róbert okleveles közgazdász, adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló és nemzetközi adószakértő, intézetigazgató, egyetemi docens, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének (MOKLASZ) alelnöke. Speciális területei: adóigazgatás, adótervezés, büntető ügyek, forgalmi adó, illetékek, jövedelemadók, képviselet, vagyongyarapodási vizsgálatok.

További információk

Honfi Blanka

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu