Felvételi információk

A felvételi/pótfelvételi eljárással kapcsolatos aktuális tudnivalók a felvi.hu felvételi tájékoztató oldalán érhetőek el. A jelentkezést is a felvi.hu oldalán keresztül lehet beadni.

Jelentkezési feltételek

A jelentkezés alapfeltétele főiskolai (BSc/BA) vagy egyetemi végzettség.
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

  • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak,
  • nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak;

meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok:

  • alkalmazott közgazdaságtan,
  • gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés,
  • közszolgálati,
  • kereskedelem és marketing,
  • emberi erőforrások,
  • pénzügy és számvitel,
  • turizmus-vendéglátás,
  • üzleti szakoktató alapképzési szakok.

A 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. (A mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges az alábbi területekről: módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit; elméleti-gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) területéről 10 kredit; üzleti ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) területéről 12 kredit.)

Felvételi eljárás

A felvételi motivációs beszélgetés várható idejét, további információkat a Felvételi eljárás oldalunk Mesterszakok pontjában olvashat.

Tanulmányi ügyekben keresse az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapját (http://etk.uni-sopron.hu)!