Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A Turizmus-menedzsment mesterszakon végzett szakemberek alkalmasak:

 • vállalkozásoknál, közigazgatásban, valamint a nonprofit szférában egyaránt önálló (felső)vezetői pozíció betöltésére, hatékony vezetői és gazdálkodási döntések meghozatalára, különösen a turizmus területén;
 • a turisztikai szakterületeken jelentkező feladatok elvégzésére és megfelelő munkakörök irányítására és koordinálására;
 • az emberi, pénzügyi és technikai erőforrások hatékony felhasználására és e tevékenység vezetésére;
 • a fenntartható turizmus-fejlesztés jegyében kiemelten a tervezési és fejlesztési folyamatok turizmus specifikus és rendszerszemléletű irányítására;
 • a problémák komplex elemzésére, a megoldások integrált megközelítésére, önálló véleményalkotásra, a megoldás lehetséges eszközeinek differenciált alkalmazására;
 • piackutatási, stratégiaalkotási programok tervkészítési, irányítási, szervezési, értékesítési feladatainak megoldásában közreműködésre;
 • a turizmus mint tudományterület és mint gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti jelenség folyamatainak és összefüggésrendszerének felismerésére és azok elméleti és gyakorlati alkalmazására;
 • a turizmus makro és mikro folyamatainak elemzésére, irányítására/befolyásolására és koordinálására;
 • a turizmushoz kapcsolódó egyéb (kultúra, közlekedés, természetvédelem, sport, egészség és életmód) tevékenységek fejlesztésére és az ott dolgozók munkájának összehangolására, irányítására;
 • beosztottjaik számára is önálló életpálya tervezésére;
 • magas szintű üzleti kommunikációra két idegen nyelven, melyek közül az egyik az angol nyelv.