Turizmus-menedzsment mesterszak

Szakfelelős: Dr. Jandala Csillaegyetemi docens

Szakfelelős:
Dr. Jandala Csilla
egyetemi docens

A Turizmus-menedzsment mesterszak azokat várja, akik

  • a gazdaságtudományi képzésben (egyetemen, főiskolán) megszerzett ismereteiket szeretnék elmélyíteni, a turizmus szakterületére vonatkozó tudással bővíteni; 
  • a már gyakorolt hivatásukhoz kapcsolódó, rendszerezett közgazdasági, menedzseri és szakmai tudás megszerzésére törekednek;
  • sokoldalú tudással felvértezett szakemberként helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten a turisztikai vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél, a turizmus állami és önkormányzati irányítási, közigazgatási és tervezési intézményrendszerében, valamint a nonprofit szférában szeretnének elhelyezkedni; 
  • érdeklődnek a turizmus egyes területeinek gyakorlati alkalmazási lehetőségei és technikái iránt.