Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Szakfelelős: Dr. Pogátsa Zoltán
egyetemi docens

Szakfelelős:
Dr. Pogátsa Zoltán
egyetemi docens

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak azokat várja, akik

  • kíváncsiak a világgazdasági események mögött meghúzódó ok-okozati viszonyokra, akik szeretnek olyan elemzésekkel foglalkozni, ahol az egyes nemzeti makroökonómiai folyamatok nemzetközi/világgazdasági hatásokat váltanak ki, s fordítva; 
  • a közgazdaságtudományon belül elsősorban a vállalati, regionális (mezzo), makro- valamint nemzetközi gazdasági, világgazdasági kérdés iránt érdeklődnek; 
  • a magas színvonalú, elméleti és alkalmazott közgazdaságtani tudás mellett szeretnének vállalatgazdasági, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, világgazdasági ismereteket is szerezni; 
  • sokoldalú tudással felvértezett szakemberként nemzetközi vállalati, intézményi, kormányzati és más állami intézményeknél, non-profit szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél (pl. Európai Unió), szakpolitikai döntés-előkészítő és kutatóintézetekben, illetve a magánszférában a kormányzati döntések által fokozottan érintett (pl. távközlési és közszolgáltató) vállalatoknál szeretnének elhelyezkedni; 
  • motivációt éreznek arra, hogy a közösség érdekének képviseletében tevékenykedjenek, részt vállaljanak a nemzeti, nemzetközi, vállalati és intézményi alternatívák kialakításában, illetve az emberek, a pénzügyek és jelentős nemzetközi regionális programok irányításában.