LKK ösztöndíjprogram

A Közgazdaságtudományi Kar a Soproni Felsőoktatásért Alapítvánnyal összefogva az államilag finanszírozott hallgatói létszám csökkentése miatt ösztöndíj alapot létesített.
Az eddigi tapasztalataink alapján egyértelmű, hogy a vállalatok, intézmények és külföldi partnerek egyaránt készek támogatni Sopronban a gazdasági felsőoktatást, mert azt egyaránt fontosnak tartják a régió fejlődése, illetőleg a munkaerő utánpótlás szempontjából.
Az alapképzés hallgatói számára három különböző ösztöndíj típust kínál a Kar, illetőleg az Alapítvány.

1. „Bachelor” ösztöndíj

Erre az ösztöndíj lehetőségre a legalább 370 felvételi pontot, illetve 3,4-es tanulmányi átlagot elért, a felvételkor a 25. életévét be nem töltött, nappali alapszakos hallgatók adhatják be pályázatukat, akik önköltséges finanszírozási formában tanulnak. A Kar minden félév elején közzéteszi a pályázati kiírást. A pályázatokat egy, a Kari Tanács által választott bizottság rangsorolja és a rendelkezésre álló keret figyelembevételével osztja ki. Az ösztöndíj összege az önköltséges díjat fedezi, de a hallgató ebből 100.000,- Ft-ot kap meg félévkezdéskor. A további összegeket akkor utalja át az Alapítvány, ha a hallgató a félév során legalább 25 kreditet teljesített. A vizsgaidőszak lezárása után a tanulmányi eredménytől függően az alábbiak szerint alakul a további összegek juttatása a hallgatók részére, amennyiben a hallgató tanulmányi átlaga eléri

  • legalább a 3,5-ot, akkor 25 ezer Ft-ot;
  • legalább a 4,0-t, akkor 45 ezer Ft-ot;
  • legalább a 4,5-öt, akkor 70 ezer Ft-ot utal át az Alapítvány kiegészítésképpen.

Az elbírálás során a kérelmet benyújtókat évfolyamok szerint rangsoroljuk.

2. „Menedzser” ösztöndíj

A menedzser ösztöndíjnál a vállalati támogatás játszik lényeges szerepet. Erre az ösztöndíjra a legalább 3,7-es tanulmányi átlagot elért nappali tagozatos, önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatók pályázhatnak. A Kar minden félév elején közzéteszi a pályázati kiírást. A támogatást felajánló vállalat a hallgatóval tanulmányi szerződést köthet, ezért az ösztöndíj odaítélésénél a Bizottság mellett a vállalat képviselője is jelen lehet. Ezen ösztöndíj odaítélésénél a tanulmányi eredmény, valamint a vállalat képviselőjének véleménye kerül figyelembevételre.
A menedzser ösztöndíj összege az önköltséges díjat fedezi, de a hallgató ennek 2/3 részét (150 ezer Ft esetén 100 ezer Ft-ot) kapja meg a félév kezdetekor. A további összegeket akkor utalja át az Alapítvány, ha a hallgató a félév során legalább 25 kreditet teljesített. A vizsgaidőszak lezárása után a tanulmányi eredménytől függően az alábbiak szerint alakul a további összegek átutalása a hallgatók részére, amennyiben a hallgató tanulmányi átlaga eléri

  • legalább a 3,5-ot, akkor 20 ezer Ft-ot;
  • legalább a 4,0-t, akkor 35 ezer Ft-ot;
  • legalább a 4,5-öt, akkor 50 ezer Ft-ot utal át az Alapítvány kiegészítésképpen.

Az elbírálás során a kérelmet benyújtókat évfolyamok szerint rangsoroljuk.

3. „Kiválósági” ösztöndíj

Kiválósági ösztöndíjra azon nappali tagozatos, önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatók pályázhatnak az egyes félévek lezárása után, akik önköltséges díjukat befizették, vagy hitelt vettek fel tanulmányaik finanszírozására. A pályázóknak a megelőző félév során legalább 25 kreditet kell teljesíteni. Azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a jelentkezők rangosra alapján a legkiválóbb tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, de elérték a minimum 4,5-es tanulmányi átlagot a kérelem benyújtását megelőző félévben. Az ösztöndíj összege 170.000 Ft.
Az elbírálás során a kérelmet benyújtókat évfolyamok szerint rangsoroljuk.

 

A pályázatokat a Bizottság rangsorolja. Az elnyert ösztöndíj egy félévre szól. Az ösztöndíjakra pályázó hallgató nem részesülhet ÚNKP ösztöndíjban.