Lectori salutem

Tisztelt Hallgatók, jövendő diákságunk!

Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, dékán

Dr. Czeglédy Tamás
egyetemi docens
dékán

 

Kollégáim és magam nevében köszöntöm honlapunkon diákjainkat, jövendő hallgatóinkat és kedves szüleiket! Karunk küldetéséről, törekvéseiről és jövőképéről szeretnénk tájékoztatni Önöket. Honlapunk ebbe az értelmező keretbe foglalva tartalmazza a képzéssel, a hallgatói léttel kapcsolatos információkat, szabályokat.

Programunk alapcélja, hogy hallgatóink oklevelük átvételekor széleskörű elméleti alapokkal, idegennyelv-tudással rendelkezzenek, és képesek legyenek a mindennapi kreativitásra, leleményességre. Mindazok, akik még magasabb fokon kívánják bővíteni alaptudásukat, a mesterképzésben folytathatják tanulmányaikat. Akiket érdekel a gazdaság tudományos megközelítése, és kutatni is szeretnének, azok doktori iskolánkban tudományos fokozatot szerezhetnek. Ezek a jövőépítés lépcsői, lehetőségei.

A végzett közgazdászok munkalehetőségei sokrétűek s még sokrétűbbek lesznek a jövőben. Nem véletlen, hogy a közgazdaságtudománynak nagy a vonzereje a pályaválasztásban, felsőoktatásban, noha a nagy többség számára költségtérítéssel jár. Mindennek tudatában fő célunk, hogy a soproni közgazdasági diploma egyedisége, minősége hallgatóink számára olyan sajátos, bővíthető tudást is adjon, amely értékőrző garancia a munka világában.

Mit kínálunk hallgatóinknak? A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar oktatási–tudományos rendszerében magas szakmai színvonalat igyekszünk fenntartani, (m)értékadó diplomát adunk, a kötelező képzésen kívül számos egyéni fejlődési lehetőséget kínálunk hallgatóinknak. Országosan is minősítést szerzett szakkollégiumunkban, elhivatott oktatók támogatásával, önszerveződésben bontakozhat ki a tehetségük. Közgazdász Klubunk, illetve a szintén általunk életre hívott és szervezett, idén tíz esztendős Területfejlesztési Szabadegyetem egy-egy szakterület legkiválóbb művelőit is „házhoz hozza.” Vállalati és intézményi kapcsolataink révén gyakorlatias, rugalmas képzést nyújtunk. Tudományos diákkörünk hallgatói és oktatói az elmúlt években számos országos első díjat, elismerést nyertek el. Mindezt egyedi atmoszféra, emberközpontú működés teszi teljesen átélhetővé, ahol az emberi kapcsolatok is értéket közvetítenek. A kiváló felkészültség mellett az idegennyelv-tudás a siker másik záloga. Természetes tehát, hogy ingyenes nyelvtanulási lehetőséget kínálunk hallgatóinknak négy szabadon választott féléven keresztül.

Karunknak széles körűek a nemzetközi kapcsolatai. Tanulmányi mobilitás keretében több mint 30 európai egyetemen lehet ösztöndíjas félévet, féléveket eltölteni az ERASMUS+ és a CEEPUS programok segítségével. A német FOM Alkalmazott Tudományok Egyetemmel és a finn Seinäjoki Alkalmazott Tudományok Egyetemmel megkötött együttműködési megállapodás révén olyan nemzetközileg is elfogadott közös diplomát hoztunk létre, mely nem jelent hosszabb tanulási időt hallgatóinknak. Egy-egy külföldön abszolvált félév során megszerzett krediteket beszámítjuk az itthoni tanulmányokba, de a tanuláson kívül hallgatóink természetesen megismerhetik az európai nyelveket, kultúrákat. Hallgatóbarát órarendünket úgy állítottuk össze, hogy a lehető legtöbb összefüggő szabadidejük legyen, amit tanulással, pihenéssel, vagy akár diákmunkával tehetnek gazdagabbá.

Tudjuk, hogy a családok nagy többsége anyagi áldozatok árán képes gyermekének felsőfokú taníttatására. Erre figyelemmel az alapképzésekben (BA) három különböző ösztöndíjlehetőséget kínálunk annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, illetve a kiváló eredményeket elérő diákjaink számára biztosítani tudjuk az ingyenes felsőoktatást. (Bachelor ösztöndíj – már az első félévtől! Menedzser ösztöndíj – közvetlen vállalati támogatással. Kiválósági ösztöndíj – a legjobbaknak.)

Nem tévesztjük szem elől azonban azt sem, hogy az egyetem kreatív emberek tudásközössége is. Ennek szellemében egymás értékeit, tudását tisztelő és megbecsülő partneri kapcsolatot ajánlunk fel a hallgatóinknak. Kollégáim és a magam nevében honlapunk Látogatóinak, a nappali és levelező tagozatos hallgatóinknak a közös gondolkodáshoz, a közös tettekhez is erőt, jó egészséget kívánok!

Jó szerencsét!


Dr. Czeglédy Tamás
egyetemi docens
dékán