A Kari Tanács összetétele

2019. január 1-től 2022. december 31-ig

Kivonat a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Ügyrendjéből:
A Kari Tanácsnak választás alapján tagjai (18 fő)

  • 12 fő az oktatók köréből, ezen belül a vezetői megbízatással nem rendelkező oktatók képviseletét biztosítani kell
  • 1 fő az egyéb munkakörben foglalkoztatottak köréből
  • 4 fő hallgató a Hallgatói Önkormányzat delegálása alapján
  • 1 fő doktorandusz hallgató a Doktorandusz Önkormányzat delegálása alapján
NÉV munkakör beosztás
MEGBÍZÁS ALAPJÁN:
Dr. Bartók István János egyetemi docens mb. dékán
VÁLASZTÁS ALAPJÁN AZ OKTATÓK/KUTATÓK KÖRÉBŐL (12 fő):
Bazsóné Dr. Bertalan Laura adjunktus  
Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens dékánhelyettes
Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens dékánhelyettes
Dr. Keresztes Gábor adjunktus  
Dr. Koloszár László egyetemi docens intézetigazgató
Dr. Kópházi Andrea egyetemi docens  
Dr. Kovács Tamás egyetemi docens intézetigazgató
Dr. Nedelka Erzsébet adjunktus  
Dr. Pirger Tamás adjunktus  
Dr. Szóka Károly egyetemi docens  
Dr. Tóth Balázs István egyetemi docens intézetigazgató
Tóthné Dr. Szabó Erzsébet egyetemi docens  
VÁLASZTÁS ALAPJÁN AZ EGYÉB FOGLALKOZTATOTAK KÖRÉBŐL (1 fő):
Molnár Gyöngyi ügyvivő szakértő