Komplex szakmai vizsga

Gyakorlati vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek.
 • A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, és kiegészítő logisztikai feladatokat ismertet.
 • A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok
 • A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított komplex feladatot old meg számítógépen vagy számítógép használata mellett.
 • A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási feladatok
 • A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy raktározási esettanulmány alapján elemzi az adott raktár áruátvételi, tárolási, komissiózási rendszerét, azok jellemzőit, a kapcsolódó árukezelési szabályokat, az árumozgások dokumentumainak tartalmi követelményeit.

Írásbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok
 • A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
  • Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása
  • Készletelemzési feladatok ABC analízis illetve a készletmozgások figyelembe vételével
  • Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével
  • Rendelésütemezési feladatok
  • Lean elvek megjelenítése a folyamatokban
  • Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP)
  • Logisztikai döntések költségeinek értékelése
  • Beszállító-minősítési, -értékelési rendszer szempontjai
  • A logisztikai minőség fogalma
  • A minőség mérési és fejlesztési módszerei
  • TEN-hálózat és hazai szakaszai
  • Szállítmányozói ismeretek
  • Külkereskedelmi ismeretek
  • Okmánykezelés
  • Szakmai idegen nyelv alkalmazás

Szóbeli vizsgatevékenység

 • A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok
 • A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
  • A logisztikai rendszer felépítése
  • Lean elvek érvényesítése
  • A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei
  • A kiszolgálási színvonal és mérése
  • A disztribúciós csatornák sajátosságai
  • A rendelés feldolgozás folyamata
  • A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok
  • A termelésirányítás rendszere
  • A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei
  • Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei
  • Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja
  • Szavatosság, jótállás és termékfelelősség
  • Makro logisztika, optimális szállítási mód meghatározása
  • Szállítmányozás fogalma, szerepe az áruforgalom lebonyolításában
  • Nemzetközi fuvarozási egyezmények
  • Az egyes fuvarozási alágazatok jellemzői, eszközrendszerük
  • Szállítmánybiztosítás
  • INCOTERMS 2010
 • A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment

 • A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

  • A raktározás szerepe az ellátási láncban

  • A raktár-technológia összetevői

  • Automatikus áruazonosítás és árukövetés

  • Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői

  • Tárolási módok és alkalmazási feltételeik

  • Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik

  • A komissiózás folyamata és eszközrendszere

  • A raktározás során használt mérőeszközök

  • Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, és kezelésük

  • A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei

  • A lean menedzsment eszközrendszere Minőségbiztosítási szabványok

  • A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei

  • A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai

  • Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai

  • A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályozása

 • A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
 • A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
  • A logisztikai lánc raktártípusai
  • Raktári folyamatmodulok,
  • A raktár-technológia fogalma, összetevői
  • A raktárirányítás informatikai rendszere
  • Tárolási módok és jellemzőik
  • FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek
  • Az áruátvétel módszerei és szabályai
  • A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai
  • Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai
  • Raktári anyagmozgató berendezések működtetése
  • Mérőeszközök alkalmazásának szabályai
  • A komissiózás folyamata és eszközrendszere
  • Áruazonosító rendszerek értelmezése
  • A veszélyes áru kezelése, tárolása
  • Élelmiszerek kezelése, tárolása