2017.09.12. Közgazdász Klub: Prof. Dr. Réthelyi Miklós


2017. szeptember 12-én került megrendezésre a klub életében az 55. program, Réthelyi Miklós professzor úr előadása: Világunk átalakítása. Kinek mi a dolga?

Előadó: Prof. Dr. Réthelyi Miklós volt nemzeti erőforrás miniszter, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke
Az előadás címe: Világunk átalakítása (ENSZ, 2015) Kinek mi a dolga?
Vitavezető: Dr. Tóth Imre egyetemi docens, múzeumigazgató
Klubvezető: Karner Cecília egyetemi docens

55. előadás

Dr. Borbély József címzetes egyetemi tanár, mint vitavezető, ismertette Réthelyi Professzor, korábbi miniszter rövid életrajzát:
1991 és 1995 között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektora, 2010-től 2012-ig nemzetierőforrás-miniszter. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára szerzett orvosdiplomát 1963-ban. Majd a Budapesti Orvostudományi Egyetem II. Számú Anatómiai Intézetének lett előbb gyakornoka, majd az egyetem Semmelweis Orvostudományi Egyetemmé történt átnevezése után egyetemi docense. 1986-ban vette át egyetemi tanári kinevezését. 1994-ben az I. Számú Anatómiai Intézet (később Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet) igazgatója lett. E pozícióban tíz évig dolgozott. 2000-től az egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskoláját vezette. 2009-ben professor emeritusi címet kapott. Jelenleg az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának az elnöke.

Professzor úr az UNESCO megalakulásának történetével és testvérszervezetei bemutatásával kezdte előadását. Majd a fő mondanivaló a 2015. szeptember 25–27. között New Yorkban megrendezett Fenntartható Fejlődési Csúcson az ENSZ tagállamai egyhangú döntéssel elfogadott az új globális fenntartható fejlődési keretrendszer ismertetése (Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development) következett, amely a szegénység felszámolását és a fenntartható jövő felépítését tűzi ki célul 2030-ig. Az Agenda 2030 elfogadása történelmi horderejű lépés az egész emberiséget érintő átalakulás célrendszere melletti globális elköteleződés felé. Az Agenda 2030 „olyan átfogó megoldásokat keres, amelyek figyelembe veszik a természeti rendszerek egymással és a társadalmi rendszerekkel való interakcióit. Nincs két egymástól elkülönülő válság, egy környezeti és egy társadalmi, hanem csak egyetlen, összetett társadalmi-környezeti válság létezik. A megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidejűleg gondját viselhessük a természetnek.” (Ferenc pápa Laudato si’ – Áldott légy! – 2015)
Az Agenda megvalósítása 2016. január 1-én indult. A célokat minden ország a saját nemzeti és regionális fejlettségi szintjét és kapacitásait tekintetbe véve valósítja meg. Az ENSZ égisze alatt elfogadott célok megvalósításában természetesen az ENSZ család egésze kiveszi részét, így az UNESCO is mindent megtesz azért, hogy a nemzeti kormányokat és társadalmakat támogassa a célok megvalósításában. A célok:

Egyetemünk kapcsán külön kitért a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére és jó gyakorlatára. A szellemi kulturális örökség lehet szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség, amelyet a közösségek kulturális örökségük részeként elismernek. Megemlítette a búsójárást Mohácson, a magyar solymászatot, a Matyó örökséget, a szilvalekvárfőzés Szatmár-beregi hagyományt, de amiről kicsit bővebben beszélt, az a Selmeci diákhagyományok – a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia diákhagyományainak továbbélése a jogutód intézményekben. A jelenlévő hallgatókhoz közel állt ez utóbbi örökség. A selmeci hagyományokról a tanévnyitó ünnepségre hivatkozva beszélt, felhívta a hallgatóság figyelmét Perlaki Ferenc irására. Megemlítette az előadó, hogy az UNESCO várja olyan személyek jelentkezését, vagy javaslatát, akikre büszke az ország.
Bemutatta az UNESCO világemlékezet lista/program magyarországi elemeit. A Világemlékezet program víziója, hogy a világ dokumentációkban megjelenő öröksége mindannyiunkat érint, és azt – a helyi kulturális és erkölcsi követelményeknek megfelelően – folyamatosan elérhetővé kell tenni. A program küldetését úgy fogalmazta meg: megőrzés elősegítése a megfelelő technikák felmutatásával, közvetlen technikai segítséggel, tanfolyamok szervezésével, szponzorok felkutatásával. A világemlékezet listára felkerülés követelményei: a hitelesség – az identitás és az eredet bizonyítása; egyedi és pótolhatatlan érték; a világraszóló jelentőség. Ilyen például: Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezése és annak 1847 és 1861 között keletkezett primer dokumentumai.
Végül megállapította, hogy tudomány nélkül az AGENDA 2030 megvalósíthatatlan. Tehát az Agenda 2030 az ENSZ tagság egésze és a nem-kormányzati szervek számára is kielégítő kompromisszumot jelent, amely megfelelően foglalja magában a szegénységcsökkentési és fenntartható fejlődési kettős cél eléréséhez vezető cél- és alcélrendszert, a végrehajtás eszközeit, a monitoring és utókövetési rendszert, valamint a tagság politikai kötelezettségvállalását megjelenítő nyilatkozatot. A célok hazai végrehajtására történő felkészülés jegyében, az érintett szaktárcák közreműködésével elkészült az egyes célok és alcélok magyar nyelvű fordítása.
Kiemelte: A mi országunk lehet az első, aki megszünteti a szegénységet, és mi lehetünk az utolsók, akik a földet megmenthetik.

Az elhangzott kérdések és az arra adott válaszok rámutattak a téma fontosságára. 
Köszönjük prof. dr. Réthelyi Miklós elnök úrnak, hogy eljött hozzánk és színvonalas előadást tartott.

Az előadás megtekintése >>

Dr. Karner Cecília Anna
klubvezető


A képek megtekinthetők itt >>