2017.05.15. Közgazdász Klub: Csizmadia Norbert


A Közgazdász Klub és a HA-MI-Összefogunk Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet közös szervezésében került megrendezésre Csizmadia Norbert „Geopillanat” című útikönyvének bemutatása.

Előadó: Csizmadia Norbert a PAGEO kuratórium elnöke, geográfus, a Corvinus Egyetem mesteroktatója
Az előadás címe: GEOPILLANAT – szakmai előadás és könyvbemutató
A szerző beszélgetőtársa: Perkovátz Tamás a HA-MI-Összefogunk Európai Szövetkezet elnöke
Klubvezető: Karner Cecília egyetemi docens 

54. előadás

A 21. század megismerésének térképéről írt speciális útikönyvet Csizmadia Norbert geográfus, a Pallas Athéne Geopolitikai Alapítvány kuratóriumi elnöke, korábban gazdaságstratégiai államtitkár, és a Nemzeti Bank gazdaságstratégiai ügyvezető igazgatója, a Corvinus Egyetem mesteroktatója.
Előadása elején feltette a kérdést, hogy kik lehetnek a 21. század nyertes nemzetei? Brit jegybank alelnöke szerint, azok az országok, akiknek van víziója és stratégiája, és ebben a vízióban a monetáris-, gazdasági- és geopolitika célkitűzései ugyanazok. Igen, elfogadja a szerző is. Szerinte a medencék és a szigetek lesznek a nyertes területek, mely a program végén vált ismertté.

Előadását 4 fő részre bontotta:
1. A földrajz felemelkedése
2. A geoökonómia felemelkedése
3. Fúziók és hálózatok kora
4. Városok a 21. század erőközpontjai

Térben és időben különleges geopillanat részesei lehettünk a PREZI előadással színesített könyvbemutatónak, ugyanis a szerző megállapította, új értékrend van kialakulóban, melyben a tudásé, a kreativitásé a legnagyobb szerep. A földrajz a világ megismerésének fontos területe. A gazdasági erővonalak a korábbi centrumokról a perifériákra húzódnak, így alakulhatnak ki a múlt határvidékeiből a jövő központjai.
Felhívta a figyelmet, hogy a 21. század felfedezőinek és geostratégiáinak feladata is, hogy e páratlan lehetőségekkel és globális léptékű környezeti, társadalmi, gazdasági kihívásokkal teli, folyamatosan változó korszakhoz útmutatást adjanak.
Fúziók korában élünk, hálózatok világában és minél több oldalról közelítünk meg egy-egy kihívást, annál könnyebben találhatunk rá választ és valós megoldást. Fúzió, azaz  egységesülés, és hálózat – a globalizáció mellett vagy után minden bizonnyal ez a két kifejezés a kulcsa annak a forrongó világváltozásnak, aminek hatásait nap mint nap érezzük. Ami azt jelenti, hogy a világ térképe, amit eddig megszoktunk, átalakul: statikus leíróból a hálózatok és viszonylatok dinamikus térképe lesz – emelte ki az előadó. Azonban a fúziós korszak előnyeit csak akkor élvezhetjük, ha megismerjük a saját közösségünk és környezetünk hálózati térképét, és elősegítjük az alkotó, tevékeny találkozásokat. Ehhez új térképekre van szükségünk, melyek nem nélkülözik a régiek bölcsességét és eszközeit, de kiegészítik őket a ma tudásával. A könyv mintegy 100 izgalmas, látványos térképpel, ábrával és infógrafikával segít megérteni azokat az összefüggéseket, melyek a századunk geopolitikai és geostratégiai döntései mögött állnak.

Így többek között láthattuk:

 • a legjelentősebb kikötők és nagyvárosok elhelyezkedését a világban;
 • a 21. század innovációs tereit;
 • a háborús zónákat;
 • földünk 100 legnagyobb városának földrajzi elhelyezkedését;
 • a világ 10 gazdasági szuperhatalmát;
 • a vas Selyemutat;
 • az internet térképet;
 • Európa folyóinak vízgyűjtő területeit;
 • az 1 főre jutó GDP-növekedését 2000–2015 között stb.

A legújabb földrajzi és közgazdasági összefüggések alapján rámutatott arra a kérdésre, hogy hogyan is lássuk előre a globális folyamatokat. A Selyemút-modellre külön kitért és megállapította, hogy nem csupán politikai döntések körében alkalmazható modell, de hasznos lehet a vállalati szférában is, valamint a B2B kapcsolatokban, sőt akár a személyes hálózatokban is.

Végül a könyv fejezetei:

 • Földünk rajza: a 21. század megismerésének térképe
 • Geoökonómia: Világtrendek a 21. században
 • Jövőképek és forgatókönyvek
 • Fúziók kora
 • Geotechnológia
 • A 21. század erőközpontjai
 • Geomanifesztó

Az előadást követően Csizmadia Norbert Geopillanat című könyvét Perkovátz Tamás méltatta és tett fel részletekre vonatkozó és előremutató kérdéseket. A könyv kapcsán új meglátásokra hívta fel a jelenlévők figyelmét. Miképpen történt az, hogy a földrajz vált a területévé? A kis herceg alapján – technológia, haladás, fúzió alapján mi lesz az értelmezési tere a térképnek, a világnak? Hogy tudunk mi, magyarok a Selyem útra rákapcsolódni? Stb. Kimerítő válaszokat kaptunk a feltett kérdésekre.

Köszönjük az ingyenesen biztosított könyveket, a hallgatók szívesen vitték magukkal.
Továbbá, akit érdekel a könyv, megvásárolhatja 3.900,- Ft ellenében a Cédrus Könyvkereskedésnél Sopronban, a Bünker közben.

Köszönjük Csizmadia Norbert elnök úrnak, hogy eljött hozzánk és bemutatta színvonalas előadással a könyvét.

Dr. Karner Cecília 
klubvezető


A képek megtekinthetők itt >>