2017.04.05. Közgazdász Klub: Dr. Kopányi Mihály


A közpénzügyek téma iránt érdeklődő nagyszámú hallgatóság jelent meg 2017. április 5-én. Az éppen Kenyából hazaérkező professzor előadásával a jelenlévőknek színes, tartalmas tapasztalatait osztotta meg.

Előadó: Dr. Kopányi Mihály a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Világbank pénzügyi tanácsadója
Az előadás címe: Közpénzügyek – elmélet és gyakorlat
Vitavezető: Dr. Pataki László egyetemi docens
Klubvezető: Karner Cecília egyetemi docens

53. előadás

Dr. Kopányi Mihály 18 évig tanított a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Alapító vezetője volt Kelet-Európa első Mikroökonómia tanszékének és író–szerkesztője egy tucat egyetemi, középiskolai, és tanfolyami jegyzetnek, könyvnek amik megalapozták a modern közgazdaságtan oktatását Magyarországon. Logisztikából védett egyetemi doktori disszertációt 1977-ben, Gazdaságpolitika témakörben lett a Közgazdaságtudomány Kandidátusa 1987-ben. Postgraduális tanulmányokat folytatott a Stanford Business Schoolon, a Wharton Schoolon, a Princeton Egyetemen, az Erasmus Egyetemen, és a London Business Schoolon.
1993-tól dolgozik a Világbanknál, ahol számos pozíciót betöltött: Senior economist, Sr. Private financial sector specialist, és municipal finance advisor. Tíz évig vezetője volt az önkormányzat-finanszírozási szakmai körnek a Világbankban. 2011-ben ment nyugdíjba, de azóta is aktív tanácsadó, 30 országban dolgozott sok-száz várossal négy kontinensen, néha nehéz körülmények között (Afganisztán, Nepál, Pakisztán, Uganda, Ruanda, Palesztina). Aktívan dolgozik a Világban tudásfejlesztés területén is: a Municipal Finance Handbook (2014) író-szerkesztője, amit kiadtak Angol, Francia, és Spanyol nyelveken, a Mandarin és Arab kiadások folyamatban vannak. E könyv alapján kidolgozott egy internetes tréning programot, a Bank Open Learning Campus-a keretében. E tréninget több ezren elvégezték a világ 100 országából. Aktívan dolgozik a London School of Economics teamjeivel Kelet-Afrikában. Több mint egy tucat könyvet és könyv részletet publikált Magyarországon, és öt könyvet és több tucat tanulmányt publikált a Világbank keretében. Öt tanulmányt írt az LSE munkái keretében az utóbbi években.
Legutóbbi publikációi: Turkey: Financing Municipalities in Urbanization Review (WB 2014), Fiscal Instruments in Reducing Socio-economic disparities (WB 2016), and Municipal Bond Market options for Turkey (WB 2016). Rwanda: Investment financing (LSE 2014); Property tax reform (LSE 2015), Urban Development Fund (LSE 2016), Uganda: Kampala Own-revenue Reform (LSE 2015), Kenya Asset Management Reform and Policy Options (WB 2016). Tucatnyi előadást és számos tréninget tart évente.
A rendszerváltás után, mikor a politikai gazdaságtan oktatásáról áttért országunk is a köz- és felsőoktatásban a közgazdaságtan oktatására, akkor oktatta a közgazdásztanárok átképzésén Mikroökonómiát. Azóta is oktatunk a könyveiből karunkon.
Professzor úr nagy gyakorlatának köszönhetően érthető és figyelemfelkeltő előadás a több-tucat országban végzett terepmunka eseteit meg tanulságait összegezte. Saját tapasztalatai alapján bemutatta, hogyan dolgozik ő, mint a Világbank nemzetközi pénzügyi tanácsadója. Számos érdekes kérdéssel szembesítette a hallgatóságot. Páldául: hogyan fonódik össze, s lendíti előre egymást az elméleti és az alkalmazott közgazdaságtan? Kiemelte, hogy az elmélet csak akkor ér valamit, ha gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztott – elképzelhető, belátható. Az egyetemi hallgatók elismerően reagáltak arra a gondolatra, hogy miért kell komolyan tanulni a matematikát, a statisztikát, az ökonometriát, meg a számvitelt a diákoknak meg a fiatal közgazdászoknak. Sok példán keresztül rávilágított az előadó, hogy hogyan is használja a tanult elméleteket, képleteket a terepmunkákban. Megemlítette, hogy nem lehet átültetni a fejlett országok pénzügyi gyakorlatát a fejlődő országok realitásába. Figyelembe kell venni a környezetei, társadalmi tényezőket. Legtöbbet azzal foglalkozott, hogy hogyan működik az ingatlanadó az USA-ban, Ugandában, vagy Ruandában.
Az önkormányzatok fontos bevételi forrásai a különféle adók, azonban, ami a több száz vizsgált országban előfordul, az az ingatlanadó. Megállapította, hogy az ingatlanadó úgy működik, mint a vakcina. Azok az önkormányzatok, melyek nem tudják biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amelyek az ő feladatuk lenne, mert nincs elegendő bevételük, nem büntetettek – pedig, nem végzik jól a munkájukat.
Lehet-e, kell-e eddig nem tesztelt elméleteket fabrikálni? Ezekre határozott válasza az, hogy igen, lehet meg kell is, de a részletes kutatások meg az élet/piac adnak majd válasz arra, hogy egy új elmélet vagy új megközelítés reális-e vagy ködfelhő szurkálásának minősült. Aláhúzta, hogy sokszor a lehetetlen kérdések viszik előre a világot. Ha nem is éppen a kérdések feltételének idejében, hanem lényegesen későbbi időben.
Kitért a kutatók meg a tanácsadók felelősségére a politikai szempontok és az empirikus eredmények konfliktusában. Fontosnak véli az alternatív megoldások kidolgozását, hogy a döntéshozók tudjanak egy legjobb megoldást választani, a kutatómunkájával összefüggésben pl. az önkormányzati bevételek megfelelő és a lakosságot nem megterhelő növelésére.
Ha részletesebben kíván az olvasó a téma iránt érdeklődni, nézze meg a feltöltésre került részletes ppt előadás anyagot. A jelenlévők által feltett kérdésekre adott részletes válaszokkal vált még teljesebbé az előadás.

Köszönjük dr. Kopányi Mihály professzor úrnak, hogy eljött hozzánk és színvonalas előadást tartott.

Dr. Karner Cecília
egyetemi docens

Az előadás anyagának letöltése >>

 

A képek megtekinthetők itt >>