Kari Tudományos Diákköri Konferencia – 2005.11.30.

Andrásevits Márk A devizahitelezés sajátosságai a magyar vállalati gyakorlatban
Bartakovics Gábor Az eladósodottság az Európai Unióban, különös tekintettel Magyarország helyzetére
Fülöp Katalin
Nagy Szabolcs
A RÁBA Holding Rt. összehasonlító pénzügyi elemzése
Gáspár Beatrix A benzinár alakulásának makroökonómiai hatásai
Györfy Viktória Az egészségügyi ellátás Magyarországon
Horváth Péter Folyamatelemzés egy hazai beszállító-gyártócég példáján keresztül
Horváth Tibor A háztartási papíráru helyzete a magyar piacon – „változó idők”
Kömpf Kornélia Az egészségügy finanszírozása – különös tekintettel a fekvőbetegellátó-rendszere
Kulbert Zsófia A szélenergia, mint alternatív energiaforrás felhasználásának lehetőségei az Európai Unióban, különös tekintettel Magyarországon
Lehoczki Mónika A MOL Rt. vagyoni és jövedelmezőségi helyzetének elemzése
Lőrincz Eszter „Cuba Libre”
Márton Balázs Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata
Méhész Csaba Kockázati tőke Magyarországon
Molnár Balázs
Kajtor Tamás
Futura projekt a MOL csoportnál
Must Katalin A finanszírozási rendszer sajátosságai az egészségügyben – a járó és fekvőbeteg ellátás finanszírozása
Must Katalin A Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. gazdasági elemzése 2001–2004 között
Nyámádi Mária Lilla A könyvvizsgálati tevékenység általános bemutatása
Pájtli Péter Egy hazai családi agrárvállalkozás gazdasági helyzetének elemzése
Pilnay Ildikó Kisvállalkozások jellemző marketing problémái egy építőipari Kft. példáján
Polgár Annamária Számítógéppel támogatott tanulási lehetőségek a magyar felsőoktatásban
Sávay Balázs Közgazdasági összefüggések a Soproni Állami Szanatórium tükrében
Sitkovics Adrienn Egészségügyi alapellátási rendszer és finanszírozása
Szabó Gábor
Szép Ágnes
A Fertő-Hansági Nemzeti Park és a Duna-Dráva Nemzeti Park összehasonlítása, és utóbbi rövid fejlesztési tanulmánya
Szabó Zoltán A társadalombiztosítás helye a nagy elosztórendszerben – egy megyei intézet példáján
Szalay Brigitta Költségcsökkentés logisztikai szervezéssel
Takács Attila Szponzorálás, támogatás és fejlődési lehetőségek a Söréd SE futballcsapatánál
Tóth Anita Dél-Afrika az apartheid idején és az azt követő években
Tóth Balázs István Miben mérhető az európaiság?
Vámosi Kornélia Egészségügy az értékelemzés tükrében (a pazarló koldus)