Integrált Vállalati Hét


Vállalatok közvetlen közelből!

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara minden őszi szemeszterben egy teljes oktatási hét keretein belül vendégül látja az üzleti szféra képviselőit és egyben felkéri a résztvevő cégeket, hogy mutatkozzanak be a hallgatóságnak egy-egy előadás keretén belül. Ez az előadás nem csak bemutatkozásról szólhat, hanem egy-egy speciális témakör (pl.: fenntarthatóság, logisztika) megközelítését is jelentheti. Így a hallgatóság olyan új információkkal gyarapodhat, melyeket az egyetem falai közt talán nem vagy más megközelítésből nyerhetnéknek el. Az Integrált Vállalati Hét különlegessége, hogy teljes mértékben beépül a Kar oktatási rendjébe, melyre a rendezvény nevében rejlő jelképes „integrált“ szó is utal. Így a résztvevők teljes mértékben részesei lehetnek a Kar akadémiai életének és hozzájárulnak ahhoz, hogy a oktatás kiválképp gyakorlatorientált módon bonyolíthassuk és hallgatóink olyan információkkal gyarapodjanak, melyek kiváltképp értékesek a jövőre nézve. Az előadásonkon szeminárium jelleggel egy-egy teljes évfolyam vesz részt. Célunk, hogy olyan kommunikációs felületet hozzunk létre, mely lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlen és hasznos kapcsolatok épülhessenek hallgatóink, munkatársaink és a résztvevő vállalatok közt. E célból számos kerekasztal beszélgetésnek biztosítunk teret. A vállalati tudás élhetővé tételéhez hozzájárulnak a vállalati hét utolsó napján lebonyolításra kerülő gyárlátogatások, melyek által tejessé formálódhat az a tudás, melyet hallgatóink tanulmányaik során sajátíthatnak el.