Habilitáció és követelmények

Habilitáció és követelmények


A Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola a Soproni Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsához benyújtott habilitációs pályázatok elbírálásában is közreműködik, amennyiben a habilitációs pályázat a Doktori Iskola profiljába illeszkedő. Az egyetemre benyújtandó habilitációs pályázatok általános követelményrendszerét az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat (EDHSZ) tartalmazza.

A Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában habilitálni szándékozók számára a habilitációs pályázat összeállításakor a Doktori Iskola jellegéből fakadó egyéb követelmények teljesítése is szükséges, amelyek az elbírálásban is fontos szempontok. Ezek a következők:

 • A pályázó rendelkezzen megfelelő számú egyedüli szerzős és/vagy elsőszerzős tudományos publikációval, amelyek hazai és külföldi nagy presztízsű (pl. IF-es, Q1-es, A kategóriás) folyóiratokban jelentek meg. Szintén lényeges, hogy legyen ilyen folyóiratokban hivatkozás is a műveire.
 • A teljesítmény pontosabb megítélésénél mérvadóak az MTMT adatbázisa alapján az alábbiak, amelyek, mint minimum teljesítése várható el a pályázótól addigi teljes tudományos tevékenységét alapul véve:
  Összes tudományos publikáció száma: 45
  Összes tudományos folyóiratcikk száma: 10 ebből 5 elsőszerzős
       ebből nemzetközi szakfolyóiratban: 4 ebből 2 elsőszerzős
  Tudományos közleményekre kapott független hivatkozások száma: 40
       ebből külföldi kiadású szakfolyóiratban, könyvben
       és egyéb külföldi publikációkban levő független hivatkozások száma: 10
  Hirsch-index: 4
 • A habilitációs pályázatokat magyarul és elsődlegesen angol nyelven lehet benyújtani.
  Az EDHSZ 14. sz melléklete a kiválasztott öt év teljesítményét mutatja, az előbbi pontokban feltüntetett kiegészítések, pedig a habilitációs eljárásra jelentkezésig elért teljesítmény minimális elvárásait tartalmazzák. A két feltételrendszer együttes teljesítése a minimum követelmény 2019. február 1-től.
 • Minden pályázat előzetes habitusvizsgálaton megy keresztül.

A habilitációs pályázatok benyújtásával kapcsolatos további információk:

Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkársága:
Doktori koordinátor: Lőrincz Czár Adrienn
Tel.: 99/518-106
E-mail: lkk-doktori@uni-sopron.hu