Útvonal|Képzéseink|Szakirányú továbbképzések (PG)|Humánmenedzsment szak
Tartalmi elemek

Humánmenedzsment szak

ugrás az oldal tetejére
Szakfelelős: Dr. Kópházi Andreaegyetemi docens

Szakfelelős:
Dr. Kópházi Andrea
egyetemi docens

A Humánmenedzsment szakközgazdász szak azokat várja, akik:

 • érdeklődnek mind az üzleti, mind a köz(oktatási)szféra humán tevékenységének értékelése iránt;
 • részt kívánnak venni a felső vezetés döntés-előkészítési folyamatában.
ugrás az oldal tetejére

A képzés szakmai háttere

ugrás az oldal tetejére

A humánmenedzsment szak komplex ismeretanyagot ad olyan szakemberek számára, akik stratégiai partnerként támogatni tudják a vezetői döntéseket. Komplex látásmód kialakításával az egyes rendszerek kialakítását és fejlesztését egyaránt képesek elvégezni ágazattól és szervezeti mérettől függetlenül, valamennyi szervezettípusban.

A Humánmenedzsment szakközgazdász szak célja olyan humán szakemberek kibocsátása, akik magas szakmai színvonalon képesek a szervezetek emberi erőforrás tevékenységének tervezésére, működtetésére, értékelésére és ellenőrzésére a továbbképzésen elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag segítségével.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A gyakorlatorientált képzés elvégzésével alkalmasak mind az üzleti, mind a köz(oktatási) szféra humán tevékenységének értékelésére is. A magas szintű pszichológiai ismeretanyag és tárgyalástechnikai tréning hozzásegíti őket, hogy az elsajátított szakmai ismereteket megfelelő módon kommunikálják, és fontos részt vállaljanak a felső vezetés döntés-előkészítési folyamatában.
A szakon végzett hallgató alkalmas:

 • a szervezetek emberierőforrás-rendszerének megtervezésére, működtetésére, és a többi funkcionális területekkel való kölcsönhatások felismerésére;
 • a humánerőforrás-rendszerek auditálására;
 • az emberierőforrás-funkció racionalizálására;
 • a szervezet eredményességéhez való funkcionális hozzájárulás maximalizálására;
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára;
 • a különböző típusú üzleti vállalkozások humán szemléletű átvilágítására;
 • a humántőke szervezetbeni hatékonyságának mérésére;
 • a HR-területek informatikával támogatott rendszereinek használatára;
 • az oktatási intézmények működtetésére, gazdálkodási feladatainak ellátására.
ugrás az oldal tetejére

Felvételi követelmények

ugrás az oldal tetejére

Humánmenedzsment szakközgazdász szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/főiskola): a képzésben az alapfokozatú főiskolai közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Humánmenedzsment szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/főiskola): orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tanulmányok, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki és informatikai tanulmányok, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai tanulmány, agrártudomány képzési terület alapképzési/főiskolai szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

ugrás az oldal tetejére

Fő ismeretkörök

ugrás az oldal tetejére

A képzés 4 féléve alatt a hallgatók társadalomtudományi, menedzsment és a jogtudomány kapcsolódó területeit sajátítják el.
A társadalomtudományi és jogi ismeretek biztosítják a szakma alkalmazásának keretfeltételeit és a módszertanok alkalmazásának hatékonyságát növelik. A menedzsment ismeretek témakörében olyan tananyagot sajátítanak el, amely a humánmenedzsment módszertanok alapvető eszköztárát tartalmazza. Megismerik a folyamatok vezetésére, működtetésére és változtatására vonatkozó alapokat.

A szakon végzett hallgató ismeri:

 • az üzleti vállalkozások gazdálkodásának értékelési módszereit;
 • a munkaerőpiac szerepét, jellemzőit, fejlődési tendenciáit, a munkaerő-piaci helyzetet elemezni tudják;
 • az emberierőforrás-rendszerek tervezési, bevezetési, működtetési, értékelési és fejlesztési irányvonalait meg tudják határozni;
 • a szervezetek vezetési és szervezési feladatait, és a környezeti illetve szervezeti változások esetén megoldási alternatívákat felvázolni;
 • az üzleti szférában megfelelően tudnak kommunikálni és tanácsadási feladatokat ellátni;
 • az oktatási intézmények működtetésével, gazdálkodásával kapcsolatos speciális ismereteket.
ugrás az oldal tetejére

Milyen tárgyakat hallgathat a Humánmenedzsment szakon?

ugrás az oldal tetejére

A mintatanterv letölthető itt.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és képzési jellemzők

ugrás az oldal tetejére

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
szakközgazdász humánmenedzsment szakon, illetve
humánmenedzser
Képzési jellemzők
Félévek száma: 4 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

ugrás az oldal tetejére

Vezető oktatóink

ugrás az oldal tetejére

Összességében elmondható, hogy valamennyi oktatónk oktatói munkája mellett jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, amely a képzés gyakorlatorientált megvalósítását kiemelten támogatja.

Dr. Kópházi Andrea szakfelelős több, mint 30 éves szakmai és a szakterülethez kapcsolódóan több, mint 20 éves tanácsadói múlttal rendelkezik. 10 éve egyetemi docens. Kiemelt oktatási területei: Emberierőforrás-menedzsment, szervezeti magatartás és vezetés, teljesítményértékelés és emberierőforrás-fejlesztés, üzleti tanácsadás, vezetői kompetenciafejlesztés, szervezetfejlesztés.

ugrás az oldal tetejére

További információk

ugrás az oldal tetejére


Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu

További információk szakirányú továbbképzéseinkről és a jelentkezésről: http://lkk.uni-sopron.hu/meghirdetett-szakiranyu-kepzesek-2021
Aktuális órarendek: http://lkk.uni-sopron.hu/orarendek
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő