Útvonal|Képzéseink|Alapképzés (BA, BSc)|Turizmus–vendéglátás alapszak angol nyelven
Tartalmi elemek

Turizmus–vendéglátás alapszak angol nyelven

ugrás az oldal tetejére
Szakfelelős: Dr. Jandala Csilla egyetemi docens

Szakfelelős:
Dr. Jandala Csilla
egyetemi docens

A turizmus-vendéglátás alapszakot azon középiskolát végzett, vagy más BA képzésről átjelentkező fiatalok részére javasoljuk, akik

 • érdeklődnek a turizmus működése, gyakorlati kihívásai és professzionális naprakész megoldásai iránt mind munkavállalói, mind potenciális munkáltatói oldalról; 
 • sokoldalú tudással felvértezett szakemberként helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten a turisztikai vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél, a turizmus állami és önkormányzati irányítási, közigazgatási és tervezési intézményrendszerében, valamint a nonprofit szférában szeretnének elhelyezkedni; 
 • érdeklődnek a turizmus egyes területeinek elméleti összefüggései, továbbá gyakorlati alkalmazási lehetőségei és technikái iránt; 
 • a Turizmus–vendéglátás FOKSZ képzésben elsajátított turisztikai alapismereteiket magasabb szintű tudással bővíteni, elmélyíteni szeretnék.
ugrás az oldal tetejére

Miért a Turizmus–vendéglátás alapszak?

ugrás az oldal tetejére

A Turizmus-vendéglátás alapszak képzés célja olyan szakemberek képzése, akik szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére.
Mert 4 új olyan szakirányi modul indul SOPRONBAN a Soproni Egyetem Lámfalusssy Sándor Közgazdaságtudományi Karán, a Turizmus–vendéglátás (BA) alapképzés keretein belül, ami a hazai turisztikai szektor legfontosabb területeit foglalja magába.
A modulok a hazai turizmusban vezető szerepet betöltő vállalkozások szakmai támogató hátterére épülve készítik fel a hallgatókat naprakész ismeretekkel a turisztikai és vendéglátó szektorban való sikeres elhelyezkedésre.

 • a Hunguest Hotels,
 • a Greenfield Hotel,
 • a Fertő–Hanság Nemzeti Park,
 • az Eszterháza Kulturális, Kutató és Fesztiválközpont,
 • a Dental-Pannonia Gyógyidegenforgalmi ZRt.,
 • a Park Inn by Radisson Resort and SPA.

Az alapszak jellemzője a gyakorlatorientált oktatás, ugyanakkor a hallgatóknak megalapozott ismereteket biztosít a képzés második ciklusában, a mesterképzésben történő folytatáshoz.
A szak Facebook oldala kiváló fórumot teremt az érdeklődő hallgatók számára naprakész, új, érdekes, meglepő, mégis a turisztikai szakmához szorosan hozzátartozó ismeretek megszerzésére, egy igazi professzionális közösségi térben.
A turizmus-vendéglátás szakon a térség legnagyobb turisztikai szolgáltatóival, mint partnerekkel együttműködésben kiemelten koncentrálunk az alábbi területekre:

 • wellness és
 • egészség-turizmus,
 • kulturális örökségek,
 • ökoturizmus,
 • szálloda és
 • vendéglátás,
 • desztináció-menedzsment.

A Turizmus-vendéglátás alapszakon végzettek ismerik:

 • a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit, annak kapcsolódó ágazatait (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés, rendezvényszervezés);
 • a vendéglátás elveit és gazdaságtanát;
 • a turizmus szereplőinek, érdekeltjeinek és érintettjeinek jellemzőit;
 • a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét;
 • a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket;
 • a turisztikai szolgáltatások folyamatait, lebonyolításuk feltételeit és a legfontosabb vonatkozó jogszabályi előírásokat;
 • a turizmussal kapcsolatos közösségi és non profit tevékenységeket, államigazgatási, önkormányzati, területfejlesztési, kulturális kapcsolódásukat, a turizmus hazai és nemzetközi intézményrendszerét;
 • a turisztikai vállalkozások működését befolyásoló földrajzi, kulturális, természeti és jogi vonatkozásokat;
 • a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek (marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás, menedzsment, kontrolling stb.) sajátosságait, elveit és módszereit;
 • a választott szakiránynak megfelelő alágazat vagy tevékenység – például szálláshelyek, vendéglátás, utazásszervezés, rekreáció, térség-menedzselés – működését, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait.
ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A Turizmus–vendéglátás alapszakon végzett szakemberek alkalmasak:

 • az egyes turisztikai szakterületen jelentkező feladatok és munkakörök ellátására;
 • a turisztikai vállalkozásoknál vezetői feladatok ellátására;
 • többnyelvű és különböző funkciójú kommunikációra, nemzetközi turizmussal kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az informatikai ismeretek alkalmazására;
 • a turizmusban specifikus tárgyalási, prezentációs, információszervezési és meggyőzési technikák alkalmazására;
 • a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák hatékony kezelésére, különös figyelemmel az interkulturális konfliktusok lehetőségeire;
 • a turizmus fejlesztésével kapcsolatos érdekkonfliktusok kezelésére;
 • rendelkeznek az adott szervezettípusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, együttműködési képességgel, képesek önálló karrierépítésre, a tapasztalati úton vagy szervezett továbbképzés keretében szerzett ismeretek hasznosítására;
 • igény esetén tovább képezhetik magukat a Karon szervezett mesterszakokon.
ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

ugrás az oldal tetejére

Milyen tárgyakat tanulhat az angol nyelvű Turizmus–vendéglátás alapszakon?

ugrás az oldal tetejére

2020.09.01-től a mintatanterv letölthető itt.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint:
alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
közgazdász turizmus–vendéglátás alapképzési szakon
Economist in Tourism and Catering
Képzési jellemzők:
Szint: Alapképzés
Tagozat: nappali és levelező
Félévek száma: 6 + 1 félév (A tanulmányokat gyakorlati félév zárja.)
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra, illetve a levelező tagozaton konzultációk
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség: a Kar akkreditált mesterszakjai

ugrás az oldal tetejére

A Turizmus–vendéglátás alapszak az alábbi Karunkon indított, akkreditált mesterképzésbe történő belépésnél meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe:

ugrás az oldal tetejére

Tehetséggondozás

ugrás az oldal tetejére

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése.
A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.
A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.
A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.
A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása.
A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.
A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.
A különböző lehetőségek elérhetőségei >>

ugrás az oldal tetejére

Átjárhatóság a finanszírozási formák között

ugrás az oldal tetejére
 • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
 • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
 • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
 • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő