Útvonal|Képzéseink|Szakirányú továbbképzések (PG)|Mérnök-közgazdász szak
Tartalmi elemek

Mérnök-közgazdász szak

ugrás az oldal tetejére
Szakfelelős: Dr. Keresztes Gábor egyetemi docens

Szakfelelős:
Dr. Keresztes Gábor
egyetemi docens

A Mérnök-közgazdász szak azokat várja, akik közgazdasági ismeretekkel kívánják megerősíteni tudásukat, saját vállalkozásuk vagy meglévő munkahelyük versenyképessé tétele érdekében.

ugrás az oldal tetejére

A képzés szakmai háttere

ugrás az oldal tetejére

A Mérnök-közgazdász képzés a modernkori oktatási kihívásoknak megfelelően egy Magyarországon még „szokatlan” struktúrában zajló gyakorlati és elméleti tudást fejlesztő program.
Az oktatási rendszer három, egymástól független modulból épül fel. Ennek következményeképpen a hallgatók jelentkezési időszaktól függetlenül csatlakozhatnak a képzéshez, nem kell várni feleslegesen fél évet egy új évfolyam indítására. A struktúra másik előnye, hogy nem kell mindhárom modult megvásárolni, abban az esetben, ha valaki nem szeretne diplomát szerezni, hanem az ismereteit szeretné bővíteni és készségeit fejleszteni. Ekkor a modul elvégzéséről szóló igazolást állítunk ki, mely tartalmazza a lehallgatott órákat és a vizsgák eredményeit.
A modulok tematikája inkább a gyakorlati készségek fejlesztését tűzte ki célul, a szükséges elméleti anyagrészek elsajátítása mellett.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

Sikeresen végzett hallgatóink az oklevél megszerzése után magasabb beosztásba kerültek vagy saját vállalkozást indítottak.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi követelmények

ugrás az oldal tetejére

A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (minimum BSc/főiskola): műszaki, informatikai, nemzetvédelmi és katonai, agrártudomány, természettudományok (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz) képzési terület főiskolai, egyetemi illetve alapképzési szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

ugrás az oldal tetejére

Fő ismeretkörök

ugrás az oldal tetejére

Módszertani modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban közgazdasági, statisztikai, gazdaságtani, kommunikációs és döntéstámogatási ismereteket szereznek. A modul fő célja, hogy olyan közgazdasági alapokat nyújtson, melyek nélkül közgazdász diploma nem adható ki. Az eddigi tapasztalatok alapján a hallgatók felismerik a különféle gazdasági folyamatok miértjeit és képessé válnak önálló elemző munkára.
Menedzsment modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban vezetési és szervezési, stratégiaalkotási, emberierőforrás-menedzselési, változtatás-, tudás- és marketingmenedzsment témakörébe tartozó ismereteket szereznek, miközben vezetői kompetenciafejlesztésre is sor kerül. A modulban nagy hangsúlyt fektetünk a tréningjellegű képzési formára. Korábbi hallgatóink szerint „a legszórakoztatóbb modul, hatalmas gyakorlati tudásanyaggal”.
Gazdálkodási és pénzügyi modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban üzleti és gazdasági számítások és elemzések módszereivel ismerkednek meg, vállalati esettanulmányokat dolgoznak ki, ismereteket szereznek a számvitel, adózás és pénzügyek témaköréből. Eddigi hallgatóink szerint „rendkívül nehéz modul, de a gyakorlati életben alkalmazva komoly összegeket lehet vele megspórolni, mivel hatékonyabbá tehető vele a vállalat/vállalkozás élete, illetve könnyen megtalálhatóak a javítási pontok a szervezet életében”.

ugrás az oldal tetejére

Milyen tárgyakat hallgathat a Mérnök-közgazdász szakon?

ugrás az oldal tetejére

A mintatanterv letölthető itt.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és képzési jellemzők

ugrás az oldal tetejére

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
mérnök-közgazdász, továbbá továbbá az eredeti szakképzettségnek megfelelően fizikus-közgazdász, kémikus-közgazdász, biológus-közgazdász, geológus-közgazdász stb.
Képzési jellemzők
Félévek száma: 3 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

ugrás az oldal tetejére

Vezető oktatóink

ugrás az oldal tetejére

Dr. Herczeg János a képzés alapítója, Professor Emeritus, egyetemi tanár, gépészmérnök, gazdasági mérnök, felsőfokú adó- és pénzügyi tanácsadó, okleveles könyvvizsgáló, a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Bizottságának tagja, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerkesztője és szerzője. Speciális területei: vezetés és szervezés, stratégiai menedzsment, szervezetfejlesztés, üzleti tervezés, üzleti tanácsadás, innováció menedzsment, társadalmi felelősség (CSR).
Dr. Juhász Lajos a képzés vezetője, agrármérnök, agrárökonómus, intézetigazgató, egyetemi docens, a Kar TDK elnöke, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerkesztője és szerzője. Speciális területei: mikroökonómia, vállalat-gazdaságtan, vezetői gazdaságtan, ökonometriai mutatószám-rendszerek, üzleti tervezés.
Dr. Kópházi Andrea személyügyi szervező, okleveles humán szervező, okleveles adótanácsadó, munkajogi szakokleveles tanácsadó, egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia Emberi erőforrás gazdálkodási munkacsoportjának tagja, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnökségi tagja, „Az üzleti tervezés gyakorlata” című sikerkönyv egyik szerzője. Speciális területei: humánmenedzsment, szervezetfejlesztés, szervezeti magatartás, vezetői kompetencia-fejlesztés, teljesítményértékelés, emberi erőforrás fejlesztés, üzleti tanácsadás.
Dr. Pataki László egyetemi docens, okleveles vállalatgazdasági-gazdaságelemző szakmérnök, okleveles üzemszervező agrármérnök, mérlegképes könyvelő. Részt vett számos cég átvilágításában, reorganizációs pályázatok összeállításában, oktatói tevékenysége mellett könyveléssel és pénzügyi tanácsadással is foglalkozik. Szakterületei: a vállalati pénzügyek, vállalkozásfinanszírozás, általános pénzügyek, nemzetközi pénzügyek.
Dr. Székely Csaba egyetemi tanár, a Széchenyi István Doktori Iskola vezetője, az MTA doktora, kandidátus, mezőgazdasági mérnök, egyetemi tanár, az Agrárgazdasági Tanács elnöke, a Gazdaság és Társadalom folyóirat főszerkesztője, a Gazdálkodás szerkesztőbizottságának elnöke, a MAB Agrárbizottságának tagja, az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának tagja, intézetigazgató. Speciális területei: vezetés és szervezés, stratégiai menedzsment, változtatás- és tudásmenedzsment, innováció menedzsment, döntéselmélet és -módszertan, Management, Strategische Unternemenführung.
Dr. Vágyi Ferenc Róbert okleveles közgazdász, adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló és nemzetközi adószakértő, intézetigazgató, egyetemi docens, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének (MOKLASZ) alelnöke. Speciális területei: adóigazgatás, adótervezés, büntető ügyek, forgalmi adó, illetékek, jövedelemadók, képviselet, vagyongyarapodási vizsgálatok.

ugrás az oldal tetejére

További információk

ugrás az oldal tetejére


Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu

További információk szakirányú továbbképzéseinkről és a jelentkezésről: http://lkk.uni-sopron.hu/meghirdetett-szakiranyu-kepzesek-2021
Aktuális órarendek: http://lkk.uni-sopron.hu/orarendek
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő