Útvonal|Képzéseink|Szakirányú továbbképzések (PG)|Hivatalos statisztika szak
Tartalmi elemek

Hivatalos statisztika szak

ugrás az oldal tetejére
Szakfelelős: Dr. Obádovics Csillaegyetemi docens

Szakfelelős:
Dr. Obádovics Csilla
egyetemi docens

A Hivatalos statisztika szak azokat várja, akik érdeklődnek:

  • a Statisztikai Hivatal; 
  • a kormányzati és önkormányzati hivatalok és intézmények rendszere és működésének módja; 
  • az Európai Unió intézményrendszere, együttműködési lehetőségei; 
  • a speciális adatközlési szolgáltatások megszervezésének rendszere, módszere, az adatszolgáltatás elméleti és gyakorlati háttere iránt.
ugrás az oldal tetejére

A képzés szakmai háttere

ugrás az oldal tetejére

Karunk a Központi Statisztikai Hivatallal kötött együttműködési megállapodás keretei között több éve sikeresen működteti a Hivatalos statisztika szakot, mely Karunk és a Hivatal oktatási és tudományos kapacitásait használja a korszerű, nemzetközileg elvárt szakmai ismeretek átadásához. A képzés speciális tárgyainak oktatását a Hivatal szakemberei végzik.
A Hivatalos statisztika szakirányú továbbképzési szak célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező hivatalos statisztikaszakértők képzése, akik a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik a Statisztikai Hivatal, a kormányzati és önkormányzati hivatalok és intézmények rendszerét és működésének módját, az európai unió intézményrendszerét, együttműködési lehetőségeket, a speciális adatközlési szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, az adatszolgáltatás elméleti és gyakorlati hátterét, képesek az elvárásoknak, előírásoknak megfelelő adattáblák, kiadványok és szakmai anyagok készítésére, valamint részt tudnak venni az adatfelvételhez kapcsolódó tevékenységek szervezésében és vezetésében a legfontosabb szakterületen.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A képzés elvégzése után hallgatóink alkalmassá válnak statisztikai hivatalokban, az önkormányzatoknál, kormányzati hivatalokban és intézményekben, valamint EU adatszolgáltató intézményekben folyó munkavégzésre; az EU hivatalos statisztikai szolgáltatás folyamataiban való részvételre és együttműködésre; adatfelvételek megtervezésére, lebonyolítására, az adatok szakszerű elemzésére, az elvárásoknak, előírásoknak megfelelő adattáblák, kiadványok és szakmai anyagok készítésére.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi követelmények

ugrás az oldal tetejére

Hivatalos statisztika szakközgazdász szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok: a képzésben az alapfokozatú BA/főiskolai közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Hivatalos statisztika tanácsadó szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/főiskola): orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tanulmányok, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki és informatikai tanulmányok, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai tanulmány, agrártudomány sporttudomány képzési terület alapképzési vagy főiskolai szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

ugrás az oldal tetejére

Fő ismeretkörök

ugrás az oldal tetejére

A 2 féléves képzés során a hallgatók ismereteket szereznek a kutatásmódszertan, kérdőíves felmérések megtervezése, kérdőív összeállítása, mintavételi módok, súlyozás, az adatgyűjtési technikák és az adatfeldolgozás, statisztikai adatelemzés, adatok megjelenítése, táblázatszerkesztés és ábrakészítés, térképi megjelenítés témakörökben, valamint az EU és a magyar statisztika igazgatásrendszer, statisztikai nomenklaturák és klasszifikációk, a minőségbiztosítás és adatvédelem területén.

ugrás az oldal tetejére

Milyen tárgyakat hallgathat a Hivatalos statisztika szakon?

ugrás az oldal tetejére

A mintatanterv letölthető itt.


ugrás az oldal tetejére

Végzettség és képzési jellemzők

ugrás az oldal tetejére

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
hivatalos statisztikai szakközgazdász (Official Statistics), illetve
hivatalos statisztikai tanácsadó (Official Statistics).
Képzési jellemzők
Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

ugrás az oldal tetejére

További információk

ugrás az oldal tetejére


Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu

További információk szakirányú továbbképzéseinkről és a jelentkezésről: http://lkk.uni-sopron.hu/meghirdetett-szakiranyu-kepzesek-2021
Aktuális órarendek: http://lkk.uni-sopron.hu/orarendek
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő