Útvonal|Képzéseink|Szakirányú továbbképzések (PG)|Hivatalos statisztika szak
Tartalmi elemek

Hivatalos statisztika szak

ugrás az oldal tetejére
Szakfelelős: Dr. Obádovics Csillaegyetemi docens

Szakfelelős:
Dr. Obádovics Csilla
egyetemi docens

A Hivatalos statisztika szak azokat várja, akik érdeklődnek:

  • a Statisztikai Hivatal; 
  • a kormányzati és önkormányzati hivatalok és intézmények rendszere és működésének módja; 
  • az Európai Unió intézményrendszere, együttműködési lehetőségei; 
  • a speciális adatközlési szolgáltatások megszervezésének rendszere, módszere, az adatszolgáltatás elméleti és gyakorlati háttere iránt.
ugrás az oldal tetejére

A képzés szakmai háttere

ugrás az oldal tetejére

Karunk a Központi Statisztikai Hivatallal kötött együttműködési megállapodás keretei között több éve sikeresen működteti a Hivatalos statisztika szakot, mely Karunk és a Hivatal oktatási és tudományos kapacitásait használja a korszerű, nemzetközileg elvárt szakmai ismeretek átadásához. A képzés speciális tárgyainak oktatását a Hivatal szakemberei végzik.
A Hivatalos statisztika szakirányú továbbképzési szak célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező hivatalos statisztikaszakértők képzése, akik a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik a Statisztikai Hivatal, a kormányzati és önkormányzati hivatalok és intézmények rendszerét és működésének módját, az európai unió intézményrendszerét, együttműködési lehetőségeket, a speciális adatközlési szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, az adatszolgáltatás elméleti és gyakorlati hátterét, képesek az elvárásoknak, előírásoknak megfelelő adattáblák, kiadványok és szakmai anyagok készítésére, valamint részt tudnak venni az adatfelvételhez kapcsolódó tevékenységek szervezésében és vezetésében a legfontosabb szakterületen.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A képzés elvégzése után hallgatóink alkalmassá válnak statisztikai hivatalokban, az önkormányzatoknál, kormányzati hivatalokban és intézményekben, valamint EU adatszolgáltató intézményekben folyó munkavégzésre; az EU hivatalos statisztikai szolgáltatás folyamataiban való részvételre és együttműködésre; adatfelvételek megtervezésére, lebonyolítására, az adatok szakszerű elemzésére, az elvárásoknak, előírásoknak megfelelő adattáblák, kiadványok és szakmai anyagok készítésére.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi követelmények

ugrás az oldal tetejére

Hivatalos statisztika szakközgazdász szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok: a képzésben az alapfokozatú BA/főiskolai közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Hivatalos statisztika tanácsadó szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/főiskola): orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tanulmányok, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki és informatikai tanulmányok, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai tanulmány, agrártudomány sporttudomány képzési terület alapképzési vagy főiskolai szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

ugrás az oldal tetejére

Fő ismeretkörök

ugrás az oldal tetejére

A 2 féléves képzés során a hallgatók ismereteket szereznek a kutatásmódszertan, kérdőíves felmérések megtervezése, kérdőív összeállítása, mintavételi módok, súlyozás, az adatgyűjtési technikák és az adatfeldolgozás, statisztikai adatelemzés, adatok megjelenítése, táblázatszerkesztés és ábrakészítés, térképi megjelenítés témakörökben, valamint az EU és a magyar statisztika igazgatásrendszer, statisztikai nomenklaturák és klasszifikációk, a minőségbiztosítás és adatvédelem területén.

ugrás az oldal tetejére

Milyen tárgyakat hallgathat a Hivatalos statisztika szakon?

ugrás az oldal tetejére

A mintatanterv letölthető itt.


ugrás az oldal tetejére

Végzettség és képzési jellemzők

ugrás az oldal tetejére

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
hivatalos statisztikai szakközgazdász (Official Statistics), illetve
hivatalos statisztikai tanácsadó (Official Statistics).
Képzési jellemzők
Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 30 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

ugrás az oldal tetejére

További információk

ugrás az oldal tetejére

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu

Hipságh Gyöngyi
+36 99 518-362,
+36 30 300-3384
hipsagh.gyongyi@uni-sopron.hu

ugrás az oldal tetejére

Gyakran ismételt kérdések

ugrás az oldal tetejére

 

Hány továbbképzési szakra jelentkezhetek egyszerre?

Annyi képzésre jelentkezhet egyszerre, amennyire csak akar, ám az órarendek egyeztethetősége miatt egy időben maximum két képzés elvégzését javasoljuk.

Meddig kell befizetnem a képzési díjat, és hogyan?

A képzési díj (önköltség) befizetésének határideje a következő félévre általában a beiratkozást követő egy hónap. A befizetést a Neptunban vezetett egyéni gyűjtőszámlán keresztül lehet teljesíteni, vagy átutalásos számla kiállítását lehet kérelmezni, amennyiben a munkáltató fizeti a képzési díj egy részét vagy az egészet. A határidőkről az Egyetemi Tanulmányi Központ (ETK) nyújt tájékoztatást (etk.uni-sopron.hu). A határidő elmulasztása esetén késedelmi díj kerül kiírásra. A hallgatói pénzügyekről, a Neptun működéséről az ETK honlapján Hallgatóknak menüponton belül tájékozódhat.

Lehetséges-e részletben fizetni a képzés díját, és milyen határidőkkel? Kinél kell kérvényezni a részletfizetést?

Igen, biztosítunk lehetőséget a két részletben való fizetéshez. Ebben az esetben a képzési díj 50%-át a fenti határidőig, második részletét pedig a vizsgajelentkezés kezdete előtt egy hónappal kell befizetnie. A részletfizetést a Neptunon keresztül kell kérvényezni.

A munkáltatóm fizetheti-e a képzést, mennyiben tér el ez attól, mintha magánszemélyként fizetném?

Természetesen munkaadója is fizetheti az Ön képzését. Mivel a munkáltatónak számlára van szüksége a befizetett összegről, ezért a számlaigényt a „Számlakérő formanyomtatványon” a Neptunon keresztül kell kérelmezni, melyről az ETK nyújt további tájékoztatást.

Lehet-e fizetni diákhitelből a képzés díját?

Igen, 2018. február 1-jétől 45 éves kor alatt. További részletekről a diakhitel.hu oldalon tájékozódhat.

Jelentkezhetek-e abban az esetben, ha leállamvizsgáztam, de nyelvvizsga hiányában nem kaptam meg a diplomámat?

A jelentkezés feltétele a meglévő diploma oklevél, ezért ebben az esetben nem adhat be jelentkezést.

A szakirányú továbbképzés diplomát, másoddiplomát adó képzés?

A szakirányú továbbképzés a már megszerzett végzettségre és meghatározott szakképzettségre épülő, újabb végzettséget nem adó posztgraduális (másoddiplomás) képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul.

Elfogadtathatok-e tantárgyakat korábbi tanulmányaimból?

Igen, lehetőség van a korábbi tanulmányok alatt teljesített tantárgyak elfogadására (kreditek elismertetésére), amennyiben a tantárgyi program alapján összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. A kreditelismerést a Neptunon keresztül kell kérelmezni, és csatolni kell a beszámítás alapjául szolgáló leckekönyv másolatát, valamint a tantárgyi tematikát.

Milyen napokon van az oktatás?

Az oktatás a munkaerőpiac igényeihez alkalmazkodva péntek délután és szombaton van, általában kéthetente.

Milyen helyszíneken van az oktatás?

Budapesten és Sopronban is oktatunk, hogy Ön a legkényelmesebben elérhető helyszínen tudjon részt venni a kiválasztott képzésen. Mindez azonban a jelentkezők számától is függ, ezért amennyiben Ön nincs egy adott városhoz kötve, érdemes a jelentkezési lapon több helyszínt is megjelölni.

Hogyan jutok hozzá a jegyzetekhez, tankönyvekhez?

A szükséges tankönyvekről, jegyzetekről az oktatók tájékoztatják Önöket a félév elején. Legtöbb esetben nem szükséges külön tankönyvet vásárolni, a tananyag ingyenesen, letölthető formátumban elérhető a kari e-learning portálon keresztül.

Csak Sopronban lehet a beiratkozást intézni?

Nem, amennyiben Budapesten fog tanulni, ott is lehetőséget biztosítunk a személyes beiratkozásra. A személyes megjelenésre új hallgatóink esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok leadása és az eredeti oklevél és bizonyítványok bemutatása miatt van szükség. Későbbi félévekben a bejelentkezést a Neptunon keresztül kell intézni.
A felvételt nyert hallgatókat a Kar értesíti ki, a beiratkozással kapcsolatos teendőkről pedig az Egyetemi Tanulmányi Központ küld tájékoztatást.

Jogosult vagyok-e diákigazolvány igénylésére és hogyan tehetem meg ezt?

Igen, ezt bármely okmányirodában kezdeményezheti, majd az ott kapott NEK azonosító birtokában kell az igénylést a Neptunban elindítani. Az igénylés elindítására az újonnan felvett hallgatók esetében csak a beiratkozás után (a hallgatói jogviszony létesítése után) van lehetőség.

Milyen dokumentumokat kell beküldenem a felvételi eljárás során?

A felvételi eljáráshoz az alapdiploma másolata, valamint a regisztrációs díj befizetésének igazolása szükséges. Bemutatható ezen kívül a nyelvvizsga bizonyítvány és szakmai önéletrajz is.
Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges dokumentumok megküldésével lehet.

Milyen extra költségekkel kell számolnom a képzés során?

Regisztrációs díj a jelentkezéskor: 5000 Ft.
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatások díja: 30 000 Ft.

További kérdéseim esetén kihez fordulhatok?

További kérdésével forduljon bizalommal Honfi Blankához, a honfi.blanka@uni-sopron.hu címen, vagy a +36 30 886-5401 telefonszámon.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő