Útvonal|Képzéseink|Szakirányú továbbképzések (PG)|Egészségügyi minőségbiztosítási szak
Tartalmi elemek

Egészségügyi minőségbiztosítási szak

ugrás az oldal tetejére
Szakfelelős: Prof. Dr. Fábián Attilaegyetemi tanár

Szakfelelős:
Prof. Dr. Fábián Attila
egyetemi tanár

Az Egészségügyi minőségbiztosítási szak azokat várja, akik a közintézmények; a kisebb-nagyobb magán egészségközpontok; a gyógyturizmus; az idősek, illetve ápolásra szorulók ellátását szolgáló köz- és magánintézmények minőségügyi vezetéséhez szükséges komplex tudás iránt érdeklődnek. A képzés során olyan elméleti és gyakorlati tudásprogramot kínálunk hallgatóinknak, amely alapján egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadónak/szakközgazdásznak lenni komoly szakmai tudást és képességet igénylő professziót jelent.

ugrás az oldal tetejére

A képzés szakmai háttere

ugrás az oldal tetejére

Az Egészségügyi minőségbiztosítási képzést a munkaerő-piaci igényekre reagálva indítottuk el. Az 1997. évi CLIV. törvény az Egészségügyről előírja belső minőségbiztosítási rendszer működtetését az egészségügyi intézményeknél. 2010-re pedig már az intézmények jelentős része tanúsított minőségirányítási rendszert működtetett, élén önálló vezetővel, miközben e speciális minőségbiztosítási képzés Magyarországon korábban csak általános formában létezett. A minőségügyi vezető a felső vezetés része, ennek megfelelő, kiemelt szintű feladatokkal és felelősséggel. Ehhez magasan kvalifikált, elsősorban diplomás (orvos vagy ápoló) szakemberre van szükség, egészségügyi és minőségirányítási tapasztalattal. Ugyanakkor a közintézmények mellett egyre több magánszolgáltató is megjelent a piacon, akik szintén nagy hangsúlyt fektetnek minőségirányítási rendszereik működtetésére, és így a vezető egyre komolyabb szerepet kap. Ráadásul a kisebb egészségközpontok esetében a minőségügyi vezetőnek nagyon sokrétű feladata van, amihez elengedhetetlen nem csupán önmagában a szabványok ismerete, de komplex (minőségügyi, vezetői, előadói stb.) tudás megszerzése. Sokszor ezt a pozíciót olyan vezető vállalja fel, akinek alapképzettsége nem ilyen irányú, és az adott egészségügyi vállalkozás más szegmenseit vezetik, de a cég mérete vagy szervezettsége megköveteli, hogy a minőségüggyel is foglalkozzon.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A képzés nem csak a közintézmények már kinevezett minőségügyi vezetőinek, team tagjainak biztosít szakmai elmélyülést, hanem lehetőséget ad a magánszektor és a határterületek (szociális ágazat, gyógyturizmus) vállalkozásainak, hogy a piaci és egyéb igények miatt szükséges minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos feladatokat olyan személy lássa el, aki speciálisan jártas ezen a területen.
Jelenleg csak tanfolyami oktatás (max. 5 nap) vagy hosszú, több éves, nem az egészségügyre specifikus minőségügyi képzés keretein belül lehet a minőségirányítási rendszerekről tanulni, ami nem minden esetben foglalja magába a minőségmenedzsment technikák széleskörű megismerését. A nálunk végzett szakemberek képesek lesznek minőségirányítási rendszer kiépítésére és működtetésére, különösen egészségügyi ill. szociális ágazati intézményekben.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi követelmények

ugrás az oldal tetejére

Egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/egyetemi): A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok: orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki, informatikai, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrártudomány, sporttudomány képzési terület szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

ugrás az oldal tetejére

Fő ismeretkörök

ugrás az oldal tetejére

A képzési program a speciális területekre fókuszál, ezért hallgatóink 2 félév alatt elvégezhető, azonnali gyakorlati tudást nyújtó programban vesznek részt. A képzés alatt megismerik

  • a minőségirányítás alapelveit, rendszerét, fogalmait; 
  • a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok felépítését, értelmezését; 
  • a minőségirányítási rendszer és más irányítási rendszerek kapcsolatát; 
  • az audit célját, folyamatát, audittal kapcsolatos fogalmakat; 
  • a tanúsító auditok menetét; 
  • a döntésekhez szükséges adatelemzések módszereit; 
  • az adatvédelmi előírásokat és azok gyakorlati megvalósulását; 
  • az egészségügyi intézmények eszközparkjával kapcsolatos minőségügyi előírásokat; 
  • a minőségirányítási rendszer kiépítéséhez szükséges szabvány-, valamint vezetői ismereteket; 
  • a munkavállalók minőségirányítási rendszerben elfoglalt helyét, és feladataikat.
ugrás az oldal tetejére

Milyen tárgyakat hallgathat az Egészségügyi minőségbiztosítási szakon?

ugrás az oldal tetejére

A mintatanterv letölthető itt.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és képzési jellemzők

ugrás az oldal tetejére

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
egészségügyi minőségbiztosítási szakközgazdász, illetve
egészségügyi minőségbiztosítási tanácsadó
Képzési jellemzők
Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 10 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

ugrás az oldal tetejére

Kiemelt szakmai partnereink, oktatóink

ugrás az oldal tetejére

A kurzus szervezése során figyelmet fordítunk az ismeretek megfelelő szakemberekkel történő oktatására. Így az elméleti alapozó tárgyakat a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának közgazdaságtan elméleti szakemberei, a gyakorlatorientált és egészségügyi szakmai közgazdasági tárgyakat a szakmában kiválóan jártas, azt művelő oktatókkal biztosítjuk.
Felkért oktatóink:
Dr. Bezsila Katalin gyógyszerész, gyógyszerész-közgazdász, a Budai Irgalmasrendi Kórház gyógyszerésze.
Dr. Ficzere Andrea orvos, egészségügyi menedzser, az Uzsoki utcai Kórház főigazgatója.
Gergely Edit vegyészmérnök, minőségügyi és környezetvédelmi auditor, SGS Hungaria Kft.
Guti Tünde egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, Heim Pál Gyermekkórház ápolási igazgatóhelyettese.
Dr. Kovács Erika orvos, egészségügyi menedzser, egészségügyi minőségbiztosítási szakértő, a Heim Pál Gyermekkórház Stratégiai és minőségügyi igazgatója.
Krokovay András közgazdász, menedzser, egészségügyi menedzser, a Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. volt gazdasági igazgatója, EGVE Elnökségi tag, MEMK alelnök.
Dr. Magyar Éva gyógyszerész, környezetvédelmi szakmérnök, minőségügyi rendszermenedzser, minőségügyi és orvostechnikai auditor (16 éves gyakorlattal), jelenleg egyéni vállalkozó.
G. Németh György c. egyetemi docens, újságíró, a Napinetwork főszerkesztője, a Benyovszky Orvosi Központ igazgatója.
Dr. Serényi János mérnök, közgazdász, nemzetközi gazdasági szakértő, 20 éven keresztül McCann Erickson Reklámügynökség ügyvezetője igazgatójaként dolgozott. A 82 országban működő Superbrands Szervezet magyarországi szakmai zsűrijének munkáját vezeti. Jelenleg a saját cége, az Értéktrend Kft. keretein belül a tanácsadásra, coachingra, tréningek kidolgozására fókuszál.
Dr. Székely Tamás orvos, volt OEP-főigazgató, volt egészségügyi miniszter, jelenleg a KELEN Kórház ügyvezető igazgatója.
Dr. Tombácz Imre minőségügyi tanácsadó – MEDMIN Bt., minőségügyi és környezetirányítási rendszer auditor, minőségügyi rendszermenedzser, okleveles vegyész.

ugrás az oldal tetejére

További információk

ugrás az oldal tetejére

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő