Útvonal|Képzéseink|Szakirányú továbbképzések (PG)|Egészségügyi menedzsment szak
Tartalmi elemek

Egészségügyi menedzsment szak

ugrás az oldal tetejére
Szakfelelős: Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens

Szakfelelős:
Dr. Dr. Hoschek Mónika
egyetemi docens

Képzésünket azoknak a diplomával rendelkezőknek és végzős hallgatóknak ajánljuk, akik az egészségügyben a munkájuk magas színvonalú ellátásához szükséges ismeretek fejlődésével és egészségügyi közgazdasági vonatkozású megalapozásával, kibővítésével, lépést akarnak tartani.
A képzés elvégzését kifejezetten azoknak ajánljuk, akik önálló és vezetői funkciókat kívánnak ellátni az egészségügyi, egészségbiztosítási intézményeknél itthon és külföldön, az egészségügy felügyeleti, ellenőrzést végző szervezeteknél, a magán egészségügyi ellátást folytató vállalkozásoknál.

ugrás az oldal tetejére

A képzés szakmai háttere

ugrás az oldal tetejére

Tulajdonformától független egészségügyi intézmények menedzsment feladataihoz, irányításához szükségessé vált egészségügyi közgazdasági korszerű ismeretek megszerzése. Ezekkel az ismeretekkel hosszú távú vezetési, irányítási, gazdálkodási feladatok ellátása válik lehetővé a megváltozott piacgazdálkodás körülményei között az egészségügy minőségi javításának érdekeit szem előtt tartva.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A szakokon végzettek alkalmassá válnak az egészségügy menedzsmentjéhez tartozó feladatok elvégzésére, az egészségügyi intézmények, szervezetek gazdálkodási és menedzsment folyamatainak elemzésére, tervezésére, irányítására egyaránt hazai és nemzetközi területeken, az EU követelményrendszerének, egészségügyi fejlesztési politikájának kialakításában való közreműködésre, problémamegoldások szakmailag megalapozott lehetőségeinek alkalmazására.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi követelmények

ugrás az oldal tetejére

Egészségügyi menedzsment szakközgazdász szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszak (BA, BSc/főiskola) és mesterszak (MA, MSc/egyetem): közgazdász, okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Egészségügyi menedzsment specialista szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA, BSc/főiskola) és mesterszakok (MA, MSc/egyetem): orvos, gyógyszerész- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, természettudomány, műszaki, informatikai, bölcsészettudomány, sporttudomány, hittudomány képzési területek szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

ugrás az oldal tetejére

Fő ismeretkörök

ugrás az oldal tetejére

A 4 féléves képzés során hallgatóink széles elméleti és gyakorlatorientált közgazdasági felkészítést kapnak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a résztvevők probléma-felismerési és probléma-megoldási készségeinek fejlesztésére. Az első két félévben főként közgazdasági alapozó tárgyak kerülnek oktatásra, majd a szakma specialitásának megfelelően menedzsment, kórház-gazdálkodási, szakellátás-gazdálkodási, gyógyszer-gazdálkodási ismereteket sajátíthatnak el hallgatóink.
Hallgatóink a program során megismerik az egészségügy gazdálkodásának, menedzsmentjének fogalmait, összefüggéseit, az egészségügy hazai és külföldi gazdálkodási rendszerét ellátási formákhoz kapcsolódóan, a társadalombiztosítás elveit, gyakorlatát, az egészségügyi intézmények közgazdasági ellenőrzési, számviteli, elemzési rendszerét, finanszírozási mechanizmusát, gyakorlatban alkalmazásra kerülő informatikai módszereit, minőségirányítási rendszerét, a válságmenedzsment fontos szerepét.

ugrás az oldal tetejére

Milyen tárgyakat hallgathat az Egészségügyi menedzsment szakon?

ugrás az oldal tetejére

A mintatanterv letölthető itt.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és képzési jellemzők

ugrás az oldal tetejére

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
egészségügyi menedzsment szakközgazdász, illetve
egészségügyi menedzsment specialista
Képzési jellemzők
Félévek száma: 4 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 30 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

ugrás az oldal tetejére

2 év 2 oklevél, hogy időt és pénzt takarítson meg!

ugrás az oldal tetejére

Egyedülálló lehetőségként párhuzamosan 2 szakot is elvégezhet 2 év leforgása alatt, akár két szakirányú oklevelet is szerezhet.

Ha beiratkozik a

  • Gyógyszerész-közgazdász,
  • Gazdasági szakokleveles ápoló,
  • Orvos-közgazdász,
  • Egészségügyi menedzsment szakok egyikére,

akkor az ugyanakkor elkezdett másik szakot fél áron végezheti el.

Ez a lehetőség kizárólag erre a négy szakirányú továbbképzési szakra vonatkozik, abban az esetben, ha egyidejűleg kezdődik mindkét szakon a jogviszonya.

ugrás az oldal tetejére

Kiemelt szakmai partnereink, oktatóink

ugrás az oldal tetejére

A kurzus szervezése során figyelmet fordítunk az ismeretek megfelelő szakemberekkel történő oktatására. Így az elméleti alapozó tárgyakat a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának közgazdaságtan elméleti szakemberei, a gyakorlatorientált és egészségügyi szakmai közgazdasági tárgyakat a szakmában kiválóan jártas, azt művelő oktatókkal biztosítjuk.
Kiemelt szakmai partnereink:
Képzésünket a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magyar Orvosi Kamara, az ESKI (Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet), a META (Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság), és az Osztrák Egészségügyi Társaság is ajánlja.
Felkért oktatóink:
Babonits Tamásné diplomás ápoló, a Péterfy Sándor utcai Kórház–rendelőintézet ápolási igazgatója, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fekvőbeteg-ellátási alelnöke.
Prof. Dr. Bártfai Zoltán egyetemi magántanár, habilitált doktor, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház osztályvezető főorvosa, az orvosigazgató általános, oktatási és tudományos helyettese.
Dr. Budaházy Emil orvos, általános orvostan és társadalom-orvostan szakvizsga, az egészségügyi közgazdász orvostudomány kandidátusa, a Péterfy Sándor utcai Kórház-rendelőintézet nyugalmazott főigazgatója, orvos igazgató helyettese, korábban tiszti főorvos Szerencsen, államigazgatási szakember, járási, városi, megyei főorvos, az Omkernél és az Euromedicnél vezető, kolóniaorvos Mongóliában, a Magyar Kórházszövetség tagja.
Kitüntetései: Batthyány–Strattmann-díj, Semmelweis-díj.
Dr. Ficzere Andrea orvos, egészségügyi menedzser, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója.
Forgács Csaba habilitált egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem.
Dr. Fülöp Rudolf jogász, mérlegképes könyvelő és felsőfokú államháztartási, valamint egészségügyi menedzser, biztosítási szakmai oklevél, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet volt gazdasági igazgatója majd főigazgatója. A Magyar Kórházszövetség, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének elnökségi tagja, valamint a Péterfy Sándor Utcai Kórház főigazgatójának korábbi főtanácsadója, önkormányzati biztos a Szent Rókus Kórház és Intézményeibe. EGVE és a Kórházszövetség delegáltjaként ellátja a – 27 kórház részvételével folyó – költségfelmérésen alapuló átfogó kódkarbantartás szakmai felügyeletét, koordinálását.
Dr. Golub Iván c. egyetemi docens, orvos, belgyógyász, egészségügyi szakközgazdász, a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház nyugalmazott főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség volt elnöke.
A legfontosabb kitüntetései: „Zuglóért Érdemrend”, „Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag keresztje”, „Pomáz Díszpolgára”, „Pro urbe” Díj.
Horváth Krisztina egészségügyi marketing szakértő, az Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft. ügyvezetője és tulajdonosa, mely kimondottan az egészségügyre specializálta marketing tevékenységét. Számos magánklinika, egészség- és gyógycentrum, fogászati rendelő és diagnosztikai központ teljes körű marketingkommunikációjában vesz részt. Segítséget nyújt magánrendelések beindításához, illetve már működő praxisok menedzseléséhez.
Dr. Horváth Zsolt orvos, fogorvos, közgazdász, volt országgyűlési képviselő.
Dr. Kovács Erika orvos, egészségügyi menedzser, egészségügyi minőségbiztosítási szakértő, a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Minőségügyi vezetője.
Krokovay András közgazdász, menedzser, egészségügyi menedzser, a Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. volt gazdasági igazgatója, EGVE Elnökségi tag, MEMK alelnök.
Dr. Lakner Zoltán  szociológus, Szociális Szakemberek Fóruma Egyesület elnöke, Szociálpolitikai Szemle főszerkesztője.
László Gábor közgazdász, az Általános és Hitel Finanszírozási Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Dr. Lovas Kornélia MTA köztestületi tag, gyógyszerész, szakértő, az MTA Elméleti Orvostudományi Bizottság tagja.
Mattiassich Norbert osztályvezető, Soproni Erzsébet Oktató Kórház Kontrolling-, Informatikai és Finanszírozási Osztály.
G. Németh György c. egyetemi docens, újságíró, a Napinetwork főszerkesztője, a Benyovszky Orvosi Központ igazgatója.
Dr. Németh István egyetemi docens, okleveles építőmérnök, okl. tájrendező és környezetvédő szakmérnök, a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum nyugalmazott elnök-vezérigazgatója, a Magyar Fürdőszövetség társadalmi elnöke, a Pannon Termál Klaszter elnöke, a Vas Megyei Mérnöki Kamara elnöke, a Gyógyfürdőügyi és Klimatológiai Világszervezet APA menedzsment Bizottság elnöke.
Novákné dr. Pékli Márta c. egyetemi docens, gyógyszerész, egészségügyi szakmenedzser, nyugalmazott irodavezető a ESKI-TEI Technológia-értékelő irodánál, az IME Egészségügyi vezetők szaklapjának és gyógyszerész publikációk rovatvezetője.
Dr. Simon Tamás ügyvéd, biztosítási szakjogász, egészségügyi szakjogász, egészségügyi közvetítő, a Budapesti 384. számú Ügyvédi Iroda vezetője.
Prof. dr. Simon Tamás az orvostudomány kandidátusa, a Semmelweis Egyetem emeritus professzora. Tudományos kutatásokat az epidemiológia, az egészségfejlesztés és a rákmegelőzés terén végzett.
Dr. Székely Tamás orvos, volt OEP-főigazgató, volt egészségügyi miniszter, jelenleg a KELEN Kórház ügyvezető igazgatója.

ugrás az oldal tetejére

További információk

ugrás az oldal tetejére

Honfi Blanka
(ügyfélfogadási időben: keddtől szombatig: 09.00–16.00)
+36 30 886-5401
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu

Hipságh Gyöngyi
+36 99 518-362,
+36 30 300-3384
hipsagh.gyongyi@uni-sopron.hu

ugrás az oldal tetejére

Gyakran ismételt kérdések

ugrás az oldal tetejére

 

Hány továbbképzési szakra jelentkezhetek egyszerre?

Annyi képzésre jelentkezhet egyszerre, amennyire csak akar, ám az órarendek egyeztethetősége miatt egy időben maximum két képzés elvégzését javasoljuk.

Meddig kell befizetnem a képzési díjat, és hogyan?

A képzési díj (önköltség) befizetésének határideje a következő félévre általában a beiratkozást követő egy hónap. A befizetést a Neptunban vezetett egyéni gyűjtőszámlán keresztül lehet teljesíteni, vagy átutalásos számla kiállítását lehet kérelmezni, amennyiben a munkáltató fizeti a képzési díj egy részét vagy az egészet. A határidőkről az Egyetemi Tanulmányi Központ (ETK) nyújt tájékoztatást (etk.uni-sopron.hu). A határidő elmulasztása esetén késedelmi díj kerül kiírásra. A hallgatói pénzügyekről, a Neptun működéséről az ETK honlapján Hallgatóknak menüponton belül tájékozódhat.

Lehetséges-e részletben fizetni a képzés díját, és milyen határidőkkel? Kinél kell kérvényezni a részletfizetést?

Igen, biztosítunk lehetőséget a két részletben való fizetéshez. Ebben az esetben a képzési díj 50%-át a fenti határidőig, második részletét pedig a vizsgajelentkezés kezdete előtt egy hónappal kell befizetnie. A részletfizetést a Neptunon keresztül kell kérvényezni.

A munkáltatóm fizetheti-e a képzést, mennyiben tér el ez attól, mintha magánszemélyként fizetném?

Természetesen munkaadója is fizetheti az Ön képzését. Mivel a munkáltatónak számlára van szüksége a befizetett összegről, ezért a számlaigényt a „Számlakérő formanyomtatványon” a Neptunon keresztül kell kérelmezni, melyről az ETK nyújt további tájékoztatást.

Lehet-e fizetni diákhitelből a képzés díját?

Igen, 2018. február 1-jétől 45 éves kor alatt. További részletekről a diakhitel.hu oldalon tájékozódhat.

Jelentkezhetek-e abban az esetben, ha leállamvizsgáztam, de nyelvvizsga hiányában nem kaptam meg a diplomámat?

A jelentkezés feltétele a meglévő diploma oklevél, ezért ebben az esetben nem adhat be jelentkezést.

A szakirányú továbbképzés diplomát, másoddiplomát adó képzés?

A szakirányú továbbképzés a már megszerzett végzettségre és meghatározott szakképzettségre épülő, újabb végzettséget nem adó posztgraduális (másoddiplomás) képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul.

Elfogadtathatok-e tantárgyakat korábbi tanulmányaimból?

Igen, lehetőség van a korábbi tanulmányok alatt teljesített tantárgyak elfogadására (kreditek elismertetésére), amennyiben a tantárgyi program alapján összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. A kreditelismerést a Neptunon keresztül kell kérelmezni, és csatolni kell a beszámítás alapjául szolgáló leckekönyv másolatát, valamint a tantárgyi tematikát.

Milyen napokon van az oktatás?

Az oktatás a munkaerőpiac igényeihez alkalmazkodva péntek délután és szombaton van, általában kéthetente.

Milyen helyszíneken van az oktatás?

Budapesten és Sopronban is oktatunk, hogy Ön a legkényelmesebben elérhető helyszínen tudjon részt venni a kiválasztott képzésen. Mindez azonban a jelentkezők számától is függ, ezért amennyiben Ön nincs egy adott városhoz kötve, érdemes a jelentkezési lapon több helyszínt is megjelölni.

Hogyan jutok hozzá a jegyzetekhez, tankönyvekhez?

A szükséges tankönyvekről, jegyzetekről az oktatók tájékoztatják Önöket a félév elején. Legtöbb esetben nem szükséges külön tankönyvet vásárolni, a tananyag ingyenesen, letölthető formátumban elérhető a kari e-learning portálon keresztül.

Csak Sopronban lehet a beiratkozást intézni?

Nem, amennyiben Budapesten fog tanulni, ott is lehetőséget biztosítunk a személyes beiratkozásra. A személyes megjelenésre új hallgatóink esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok leadása és az eredeti oklevél és bizonyítványok bemutatása miatt van szükség. Későbbi félévekben a bejelentkezést a Neptunon keresztül kell intézni.
A felvételt nyert hallgatókat a Kar értesíti ki, a beiratkozással kapcsolatos teendőkről pedig az Egyetemi Tanulmányi Központ küld tájékoztatást.

Jogosult vagyok-e diákigazolvány igénylésére és hogyan tehetem meg ezt?

Igen, ezt bármely okmányirodában kezdeményezheti, majd az ott kapott NEK azonosító birtokában kell az igénylést a Neptunban elindítani. Az igénylés elindítására az újonnan felvett hallgatók esetében csak a beiratkozás után (a hallgatói jogviszony létesítése után) van lehetőség.

Milyen dokumentumokat kell beküldenem a felvételi eljárás során?

A felvételi eljáráshoz az alapdiploma másolata, valamint a regisztrációs díj befizetésének igazolása szükséges. Bemutatható ezen kívül a nyelvvizsga bizonyítvány és szakmai önéletrajz is.
Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges dokumentumok megküldésével lehet.

Milyen extra költségekkel kell számolnom a képzés során?

Regisztrációs díj a jelentkezéskor: 5000 Ft.
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatások díja: 30 000 Ft.

További kérdéseim esetén kihez fordulhatok?

További kérdésével forduljon bizalommal Honfi Blankához, a honfi.blanka@uni-sopron.hu címen, vagy a +36 30 886-5401 telefonszámon.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő