Miért a Turizmus–vendéglátás alapszak?

A Turizmus-vendéglátás alapszak képzés célja olyan szakemberek képzése, akik szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére.
Mert 4 új olyan szakirányi modul indul SOPRONBAN a Soproni Egyetem Lámfalusssy Sándor Közgazdaságtudományi Karán, a Turizmus–vendéglátás (BA) alapképzés keretein belül, ami a hazai turisztikai szektor legfontosabb területeit foglalja magába.
A modulok a hazai turizmusban vezető szerepet betöltő vállalkozások szakmai támogató hátterére épülve készítik fel a hallgatókat naprakész ismeretekkel a turisztikai és vendéglátó szektorban való sikeres elhelyezkedésre.

 • a Hunguest Hotels,
 • a Greenfield Hotel,
 • a Fertő–Hanság Nemzeti Park,
 • az Eszterháza Kulturális, Kutató és Fesztiválközpont,
 • a Dental-Pannonia Gyógyidegenforgalmi ZRt.,
 • a Park Inn by Radisson Resort and SPA.

Az alapszak jellemzője a gyakorlatorientált oktatás, ugyanakkor a hallgatóknak megalapozott ismereteket biztosít a képzés második ciklusában, a mesterképzésben történő folytatáshoz.
A szak Facebook oldala kiváló fórumot teremt az érdeklődő hallgatók számára naprakész, új, érdekes, meglepő, mégis a turisztikai szakmához szorosan hozzátartozó ismeretek megszerzésére, egy igazi professzionális közösségi térben.
A turizmus-vendéglátás szakon a térség legnagyobb turisztikai szolgáltatóival, mint partnerekkel együttműködésben kiemelten koncentrálunk az alábbi területekre:

 • wellness és
 • egészség-turizmus,
 • kulturális örökségek,
 • ökoturizmus,
 • szálloda és
 • vendéglátás,
 • desztináció-menedzsment.

A Turizmus-vendéglátás alapszakon végzettek ismerik:

 • a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit, annak kapcsolódó ágazatait (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés, rendezvényszervezés);
 • a vendéglátás elveit és gazdaságtanát;
 • a turizmus szereplőinek, érdekeltjeinek és érintettjeinek jellemzőit;
 • a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét;
 • a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket;
 • a turisztikai szolgáltatások folyamatait, lebonyolításuk feltételeit és a legfontosabb vonatkozó jogszabályi előírásokat;
 • a turizmussal kapcsolatos közösségi és non profit tevékenységeket, államigazgatási, önkormányzati, területfejlesztési, kulturális kapcsolódásukat, a turizmus hazai és nemzetközi intézményrendszerét;
 • a turisztikai vállalkozások működését befolyásoló földrajzi, kulturális, természeti és jogi vonatkozásokat;
 • a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek (marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás, menedzsment, kontrolling stb.) sajátosságait, elveit és módszereit;
 • a választott szakiránynak megfelelő alágazat vagy tevékenység – például szálláshelyek, vendéglátás, utazásszervezés, rekreáció, térség-menedzselés – működését, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait.