A képzésben való részvétel feltételei

  • Részvétel követése a napi jelenléti ív aláírásával
  • Megengedett hiányzás: a képzési program szerinti elméleti és gyakorlati óraszám 20%-a, (117 elméleti óra és 78 gyakorlati óra, mindösszesen 195 óra)
  • A felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesítése